Til hovedinnhold

Rus og psykiske lidelser, del I

Kursholderene har omfattende arbeiderfaring fra feltet, og legger vekt på kunnskapens nytterverdi og praktisk handlingskompetanse.

10.05.2019 av Yrkesseksjon helse og sosial
Sist oppdatert: 29.05.2019

Kursets innhold

Kort gjennomgang av ulike rusmidler

  • hasj og kognitive funksjoner
  • utløsere til drikkeatferd
  • legemiddelassistert rehabilitering

Undervisningsform: Forelesning og gruppearbeid

Kursets varighet: 2 dager, med tegn og symtomer inkludert.

Pris: Etter avtale

Tegn og symtomer kan tilbys som eget kurs, og går da over en halv eller en hel dag.

 

Kursholdere


Erik Leinum er psykologspesialist. med erfaring fra Bjørnebekk kursted for alkoholikere, Utekontakten i Sandefjord og psykiatrisk ungdomsteam på Gaustad. Han har vært fagsjef på Vestfoldklinikkene, inntaksansvarlig på Lassonløkken (dobbeldiagnose) og nå på Prindsen mottakssenter.

Ada Rudskjær (bildet) har sosionomutdanning, videreutdanning i familieterapi og i rus og psykiatri, samt en master i rus og avhengighet. Hun her erfaring fra sosialkontor, Uteseksjonen i Oslo, overdoseteamet, Tyrili, Oslo fengsel, avrusningsenhet, metadonprosjektet, Veiledningssenteret for pårørende til rusmisbrukere, Lassonløkken (inntaksansvarlig sammen med Erik) og jobber nå  ved Vestli rehabiliteringssenter.

 

Kontaktinformasjon

Ada Rudskjær

mobil: 959 99 252

mail: ada.rudskjar@vel.oslo.kommune.no

 

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?