KreativOmsorg `14: Presentasjoner fra konferansen

Her følger noen av presentasjonene fra konferansen i KreativOmsorg som var på Hamar 2. og 3. april.

07.04.2014 av Seksjon helse og sosial
Sist oppdatert: 08.04.2014