Velkommen til KreativOmsorg i Drammen

Konferansen skal være en møteplass for å få fram det som er bra i eldreomsorgen og det som vi kan lære av, sa Kjellfrid Blakstad, leder Seksjon helse og sosial, da hun åpnet den åttende KreativOmsorg I Drammen.

19.04.2012 av Seksjon helse og sosial