Til hovedinnhold

Søk om stipend til utdanning

Fagforbundets utdanningsstipend har som formål å støtte opplæringstiltak og kompetanseutvikling for yrkesaktive medlemmer. Fagutdanning kan gi et realt lønnshopp. Stipendet vil maks dekke 50% av egne utgifter (vi dekker ikke utgifter du får dekket av andre) til kurs og utdanninger som omfattes av stipendordningen. Maks utbetaling per år er 15 000,-.

Man kan kun søke en gang hvert kalenderår og søknadsfrist er 1. desember hvert år.

Hvem kan søke?

Du må ha vært betalende yrkesaktivt medlem i minst seks måneder for å kunne søke stipend. Du må være ajour med kontingenten. Stipendordningen gjelder ikke lærling, elev, student eller bi-medlemmer. Likevel kan tidligere yrkesaktive medlemmer som går inn i en studiesituasjon og dermed får redusert sin kontingent, søke stipend en gang pr. kalenderår.

Det er ikke mulig å søke om stipend for utgifter du har hatt før du ble medlem i Fagforbundet. Dette gjelder også selv om du har vært medlem i et annet LO-forbund.

Det kan søkes om støtte til:

 • Utdanninger ved universiteter og høgskoler
 • Utdanning ved NOKUT-godkjente fagskoler
 • Utdanninger i videregående skole og grunnskole
 • Etter- og videreutdanninger på ulike utdanningsnivåer
 • Yrkesrelevante kurs/seminarer
 • Norskkurs (kategori 2, maks kr 3.000,-)

Vedlegg som må legges ved i stipendsøknaden:

 • Med dokumentasjon regnes faktura med kvitteringstrykk/oblat, utskrift fra bankkonto/nettbank og kvitteringer. Skjermbilder fra nettbank, mobilbank, vipps med forklarende tekst og bilde av kvitteringer godtas. Kopi av faktura er ikke godkjent dokumentasjon.
 • Bekreftelse fra din arbeidsgiver som viser om de dekker eller ikke dekker noen av utgiftene dine.
 • Bekreftelse på studieplass/kursplass

Kategori 1:

Alle typer grunn-, etter- og videreutdanninger på hel- eller deltid som er formelt kompetansegivende (eks. gir studiepoeng). Dette omfatter også noen yrkessertifikater, som K160 utrykningskjøretøy, ambulanse, brann, lastebil C1, C og CE (Ikke førerkort klasse B). Det utbetales halvparten av egne dokumenterte utgifter, inntil kr. 15.000,- pr. kalenderår.

Kategori 2:

Kortvarige yrkesrelevante kurs/seminarer, samt forbedring av karakterer/påbygg til generell studiekompetanse eller norsk kurs. Det utbetales halvparten av egne dokumenterte utgifter, inntil kr. 3.000,- pr. kalenderår.

Generelle regler i forbindelse med søknaden:

 1. Det behandles kun søknader for medlemmer som har vært betalende, yrkesaktivt medlem i minst seks måneder.
 2. Søknaden må senest leveres samme kalenderår som utdanningen/kurset avsluttes. For utdanninger som avsluttes med eksamen eller fagprøve anses det som avslutning av studiet. Dersom du går et flerårig studie, må du søke en gang per kalenderår.
 3. En kan søke stipend èn gang per kalender-/budsjettår. Det betyr at  det kan legges ved kvitteringer fra det inneværende og det forrige skoleåret.
 4. Det kan kun søkes om utdanningsstipend til én utdanning en gang pr. kalenderår.
 5. Det behandles ikke søknader hvor egne utgifter er mindre enn kr. 1.500,-.
 6. Søknadene behandles fortløpende. Alminnelig saksbehandlingstid er tre uker.
 7. Klagefrist er fire uker etter at Fagforbundet har behandlet søknaden.

 Hva kan jeg søke støtte til?

 • Kursutgifter/semesteravgift.
 • Lærebøker/materiell/kopiavgifter.
 • Eksamensutgifter.
 • Merutgifter ved opphold utenfor hjemmet (kun overnatting).
 • Kjøp av datatekniske hjelpemidler: 25% dekkes, inntil kr. 2.500,-. Engangsstøtte.
 • Dokumentert påkrevd arbeidstøy, utstyr. 25% dekkes, inntil kr. 2.500,-. Engangsstøtte.

Følgende dekkes ikke:

 • Tapt arbeidsfortjeneste
 • Reiseutgifter
 • Diett/mat
 • Boutgifter til hybelbolig
 • Supportavtale, trygghetsavtale og antivirusprogram mm.

Behandlingstid

Søknadene behandles fortløpende. Alminnelig saksbehandlingstid er tre uker, men kan i perioder med stor pågang være litt lenger. Klagefrist: Fire uker etter at Fagforbundet har behandlet søknaden.

Spørsmål om stipend? Send e-post til:

stipend@fagforbundet.no


- eller ring stipendtelefonen

23 06 40 40

Stipend på 1-2-3

Vanlige spørsmål og svar om stipend

Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?