Fortsetter arbeidet for likelønn på Nationaltheateret

Teater. Illustrasjon (Foto: Mostphotos / LightField)

Diskrimineringsnemda har i dag konkludert i saken som ble fremmet av Fagforbundet på vegne av ni ansatte på kostymeverkstedet ved Nationaltheatret. – Fagforbundet Teater og Scene er skuffet over konklusjonen i vedtaket fra Diskrimineringsnemnda, men ser samtidig at vi har fått medhold i flere av våre påstander i saken og at nemnda har vært i tvil, skriver fagforeningsleder Mari Røsjø i en uttalelse.

12.02.2021 av Renate Tårnes
Sist oppdatert: 13.02.2021

Saken er knyttet til lønnsbetingelser for ulike grupper ved Nationaltheatrets verksteder. Grunnlaget for klagen har vært at Fagforbundet har ment at det foreligger brudd på likelønnsbestemmelsene, altså forbud mot forskjellsbehandling på grunn av kjønn.

Gå inn på Fagforbundet Teater og Scenes hjemmesider for å lese mer grundig om bakgrunnen for klagen.

Diskrimineringsnemndas svar blir viktig for videre arbeid

I uttalelsen påpeker fagforeninga at lik lønn for likt arbeid er en kjernesak for fagbevegelsen, og at arbeidet er særlig viktig med tanke på de som kommer etter.

– Fagforbundet har oppnådd mye for å få fokus på arbeidet med likelønn ved Nationaltheatret. Arbeidet med saken over mange år har ført til at vi har satt likelønn på agendaen i mye større grad enn tidligere, skriver de.

Fagforbundet skulle selvfølgelig gjerne ha sett et annet utfall i saken, men ser samtidig at både nemndas vurdering, og ikke minst arbeidsgivers redegjørelser for nemnda, vil være viktig for å sikre at de ni kvinnene gis lønn på nivå med sine mannlige kollegaer.