Nå må vi videre

John Grimsby (Foto: Karin Svendsen, Fagbladet)

Korona-utbruddet er den mest omfattende krisen verden har sett siden andre verdenskrig. Nå tror vi at det verste er over. Nå er det tid for å bygge opp igjen. Hva kan vi lære av krisen? 


12.05.2020 av Yrkesseksjon helse og sosial

Pandemien har rystet oss alle. Hardest rammet er de som er blitt syke eller har nærstående som er blitt syke eller har mistet livet. Men krisen har mange ansikt: arbeidsløsheten i Norge har økt dramatisk. Samtidig har helsepersonell og andre i samfunnskritiske funksjoner hatt en voldsom arbeidsbelastning.

Nå åpner samfunnet langsomt igjen og vi skal finne tilbake til et normalt liv og arbeidsliv. Alt blir kanskje ikke helt som før. Men livet må gå videre. Er det noe kan lære av krisen, som vi bruke i fortsettelsen?

Programmet er aktuelt for alle yrkesgrupper, tillitsvalgte og verneombud. Målet er å øke kunnskap og bevissthet om kriser og kriseberedskap. På den måten kan vi anvende erfaringene fra pandemien for å bygge enda sterkere arbeidsmiljøer, arbeidsfellesskap og yrkesroller. Formen vil veksle mellom korte fagbolker og dialog – for dermed å kunne anvende deltakernes egne erfaringer og refleksjoner. For helsepersonell er kurset godkjent i Fagforbundets kliniske fagstiger.

Innhold

  • Kriseberedskap som tilstand: kunnskap og refleksjoner etter den krisen
  • Praktisk krisepsykologi: forståelse av kriser, krisereaksjoner og krisestøtte
  • Pandemiens paradoks: Krise krever fellesskap. Men epidemi krever isolasjon.
  • Blir alt bra igjen? Om å leve uten sikkerhetsnett
  • Åsted norsk arbeidsliv: Mye er revet ned. Hvordan bygger vi opp igjen?
  • Arbeidsmiljø viktigere enn noen gang: Om vi-følelse, tilhørighet og kollegastøtte
  • De glemte krisene: Livskrisene og de traumatiske krisene i skyggen av Korona
  • Andres krise og egen sårbarhet: omsorgsroller, omsorgsslitasje og egenomsorg

Kurset egner seg for både hel dag og halv dag/temakveld. 

Om foreleseren

John Grimsby er kjent som en engasjerende kursholder med faglig tyngde og inkluderende form. Han er utdannet sykehusprest og har i mange år arbeidet ved Oslo universitetssykehus og Rettsmedisinsk institutt med mottak av pårørende kort tid etter krisesituasjoner og brå død. John Grimsby har undervist i yrkesetikk og krisepsykologi ved Høgskolen i Oslo og ledet Signo Conrad Svendsen senter i Oslo og Trondheim. I dag er han kirkesjef i Asker, rådgiver i familievernet og bistår Fagforbundet og kommuner over hele landet med fagutvikling og kurs. Under Korona-utbruddet har han vært tett på beredskapsarbeidet.

Kontakt

John Grimsby
415 19 365
john@jgrimsby.no