Torsdag 21. mars 2019
Kurs i ferieloven

21
mars
2019
09:00 14:00

Sted

Apotekergata 8, kurssalen

Arrangør

Fagforbundet Oslo

 

Målgruppe: Hovedtillitsvalgte og klubbtillitsvalgte

 

Tema:

- Ferieloven

- Tillitsvalgtes medvirkning

- Feriepenger

- Ferietid

 

Vi ber om at du registrerer deg på følgende link innen 05.03.19

https://fagforbundet.provisoevent.no/fagforbundet/events/ferieloven210319/register

 

Deltakere som har fått plass på kurset vil motta permisjonssøknad etter påmeldingsfristens utløp 05.03.19

 

Faglig ansvarlige: Lasse Kristiansen

 

Har du flere spørsmål ta kontakt på e-post fkoslo@fagforbundet.no