Fagakademiet

Tirsdag 07. mai 2019
Lederutdanning - Helse og omsorg, modul 6

07
mai
2019
10:00
13
juni
2019
15:30

Sted

Tromsø

Ledelse av innovasjon og velferdsteknologi i helse- og omsorgssektoren (7,5 stp) Modul 6 er rettet mot hvordan vi kan jobbe for å møte framtidens utfordringer i helse- og omsorgstjenestene?