Onsdag 30. januar 2019
Svart økonomikonferansen 2019 – arbeidslivskriminalitet 2.0?

30
jan.
2019
10:00 15:30

Sted

Oslo Kongressenter, Folkets Hus

Arrangør

Fagforbundet og NTL

På årets konferanse lanseres den norske utgaven av James Bloodworths bok «Innleid og underbetalt» som er en personlig beretning om arbeidshverdagen som midlertidig og underbetalt arbeider på et av Amazons lager i Storbritannia, hvor ledelsen er automatisert og innsatsen styres etter arbeidsgivers logaritmer. Er den nye arbeidslivskriminaliteten digital og høyteknologisk?

Journalist Siri Gedde-Dahl er gravejournalist i Dagbladet og står bak avsløringene om krabbekrigen i Båtsfjord. Hun stiller spørsmål ved om arbeidslivskriminaliteten på sjøen går på livet løs.

Nestleder i Arbeiderpartiet Hadia Tajik debatterer om regjeringens strategi mot arbeidskriminalitet virker med arbeidsminister Anniken Hauglie.

Fagforbundets leder Mette Nord ønsker å vite om myndighetene er interessert i å bekjempe sosial dumping i offentlig sektor, mens Riksadvokat Tor-Aksel Busch spør om kontrolletatenes innsats er reaktiv.

Civita har stilt spørsmålstegn ved om arbeidslivskriminalitet må forstås som et grenseløst samfunnsproblem. Sammen med tankesmiene Agenda og Manifest tar vi debatten som ledes av forfatterne Line Eldring og Elin Ørjasæter. Eldring og Ørjasæter har skrevet bok om fremveksten av løsarbeidersamfunnet som de vil presentere.

MELD DEG PÅ HER

Program

- Åpning v/Kjersti Barsok, forbundsleder Norsk Tjenestemannslag

- Innleid og underbetalt, v/James Bloodworth, forfatter og journalist

- Løsarbeidersamfunnet v/Line Eldring og Elin Ørjasæter

- Kampen mot arbeidslivskriminalitet – en kamp på sviktende grunnlag:
Paneldebatt med Torstein Ulserød (Civita), Trygve Svensson (Agenda) og Magnus Marsdal (Manifest)

- Tilstrekkelig handlekraft? Debatt om regjeringens strategi mot arbeidslivskriminalitet mellom arbeidsminister Anniken Hauglie og nestleder i Arbeiderpartiet Hadia Tajik

- Har kontrollmyndighetene kontroll over sosial dumping i offentlig sektor? v/Mette Nord, forbundsleder Fagforbundet

- Reaktiv innsats mot arbeidslivskriminalitet v/Tor-Aksel Busch, riksadvokat

- Krabbekrigens ofre - om mulig menneskehandel i Båtsfjord og erfaringer med kontrolletater v/Siri Gedde-Dahl, journalist Dagbladet

- Avslutning v/Trond Finstad, leder Yrkesseksjon kontor og adminstrasjon og medlem i arbeidsutvalget i Fagforbundet


Konferansen arrangeres i samarbeid med Norsk Tjenestemannslag (NTL) på Oslo Kongressenter, som ligger i tilknytning til Folkets hus på Youngstorget i Oslo. Det vil være rom for inntil 400 deltakere fordelt mellom Fagforbundet og NTL.

Det vil bli servert lunsj.