Tirsdag 23. februar 2021
Webinar om kommunikasjon og samhandling i portørfaget

23
feb.
2021
13:00 15:00

Sted

Teams

Arrangør

Fagforbundet Yrkesseksjon helse og sosial.

Kontaktperson

Lizeth Maria Hansen
Lizeth.maria.hansen@fagforbundet.no
98002810

 

Innhold

Om kommunikasjon og samhandling i portørfaget. 

  • Om å kommunisere profesjonelt og omsorgsfullt 
  • Omsorgsfullt pasient- og brukerforløp 
  • Tverrfaglig samarbeid 
  • Inn i den digitale verden 
  • Konflikter og konflikthåndtering 
  • Taushetsplikt og personvern 
  • Empati, respekt og toleranse 

 Form

Webinaret vil baseres på innledninger av Liv Laukvik Nannestad, samt at dere deler av deres erfaringer i grupper og at det blir en plenumsdiskusjon på det dere diskuterer i gruppene. Fokuset blir hva som fungerer og hvorfor? Erfaringsdeling og refleksjon.

 Mål

Portørene som deltar i undervisningen får økt forståelse for profesjonalitet gjennom kommunikasjon og samhandling med pasienter, brukere og pårørende. 

Portørene har økt forståelse for hva vi mener med et omsorgsfullt pasient- og brukerforløp og hva vi legger i godt tverrfaglig samarbeid.  

 Påmeldingsfrist: 16. februar