Kurs- og aktivitetskalender

November 2021

Mandag, 1. november 2021
Mandag, 29. november 2021
Mandag, 29. november 2021
Tirsdag, 30. november 2021
Tirsdag, 30. november 2021

Turnuskurs

Quality Hotel Grand, Kristiansund

Møre og Romsdal

Desember 2021

Onsdag, 1. desember 2021
Onsdag, 1. desember 2021

Digitalt fagseminar

Finnmark/Finnmarkku Fagalihttu

Onsdag, 1. desember 2021
Onsdag, 1. desember 2021

«Snu motgang til medgang» foredrag med Marius Løken

Molde kulturskole, Fridtjof Nansens gate 7, Molde

Møre og Romsdal

Torsdag, 2. desember 2021

Fagdag: kunnskapsbasert sårbehandling

Zander K-hotell, Zander Kaaes gate 8. 5018

Vestland

Torsdag, 2. desember 2021

«Snu motgang til medgang» foredrag med Marius Løken

Ørskog kulturhus, Sjøholtvegen 19, Sjøholt

Møre og Romsdal

Tirsdag, 7. desember 2021

Pensjonistlunsj julebord 1

Hausmannsgate 8

Oslo

Tirsdag, 7. desember 2021
Tirsdag, 7. desember 2021

Digital BPA-kafé

Digitalt på teams

Viken

Onsdag, 8. desember 2021

Regionsstyremøte

Sted ikke avklart

Møre og Romsdal

Onsdag, 8. desember 2021

Regionsstyremøte

Sted ikke avklart

Møre og Romsdal

Onsdag, 8. desember 2021