Tirsdag 24. november 2020
Turnuskurs

24
nov.
2020
11:00
26
nov.
2020
15:00

Sted

Quality Hotel Grand, Kristiansund

Arrangør

Fagforbundet

Kontaktperson

Arnt Silseth
arnt.silseth@fagforbundet.no
90175434

Målgruppe: Tillitsvalgte som er med eller skal være med i oppsett av turnuser. Kurset passer best for den som har liten erfaring i turnusarbeid fra før. Det er plass til maksimum 18 deltakere på kurset.

Start tirsdag 24. november kl. 11.00 – slutt kl. 18.00
Start onsdag 25. november kl. 09.00 – slutt kl. 18.00
Start onsdag 26. november kl. 09.00 – slutt kl. 15.00

Tema for kurset:
Hvorfor turnusplaner?
Heltid / deltid
Samarbeid og medbestemmelse
Rammeavtale
Hva gjør vi ved uenigheter?
Protokoll og oppsigelse
Søndags- og helgedagsarbeid
Helg og høytid
Matematisk rullerende arbeidsplan
Langvakter og ønsketurnus

Veiledere:
Siri Kristin Konstad, Rådgiver Kompetansesenteret.
Trine Åkvik, Hovedtillitsvalgt i Kristiansund kommune.

Overnatting: For deltakere som har lang reisevei er det muligheter for overnatting.

Økonomi: Fagforbundet Møre og Romsdal dekker utgifter på kursstedet.
Fagforeningene dekker reiseutgifter for sine deltakere.

Påmeldingsfrist 30. oktober 2020.

Elektronisk påmelding her.