Fredag 18. september 2020
Mekling Bussbransjeavtalen samt Funksjonæravtalen i Vy

18
sep.
2020
20
sep.
2020

Sted

Forhandlingene om Bussbransjeavtalen samt Funksjonæravtalen i Vy startet opp 2. september, men det ble raskt klart at det kom til å bli tøffe samtaler med arbeidsgiver. Forhandlingsmotpart er NHO Transport og Spekter/Vy.

Du kan lese mer om bruddet her.