Fagakademiet

Tirsdag 08. september 2020
Eldrerådet i arbeid

08
sep.
2020
10:00 15:30

Sted

Bardufoss

Kurset skal gi deltakerne innsikt i og kunnskap om eldrerådets viktige rolle for å sikre de eldres medvirkning i lokalmiljøet.