Til hovedinnhold

Tirsdag 21. mai 2024
TRINN 4 tidligere FASE 2 - del 1 og 2

21
mai.
2024
09:00
23
mai.
2024
15:30

Sted
Fagforeningens lokaler, Hausmannsgate 6, 0186 Oslo
Oslo

Arrangør
Fagforbundet Pleie og Omsorg Oslo

Kontaktperson
Ragnar Asting, avd. 061
22991900

ragnar.asting@fagforbundet061.no

OPPLÆRING FOR TILLITSVALGTE I FAGFORBUNDET PLEIE OG OMSORG OSLO

Kort om kurset

Målgruppen er tillitsvalgte som har gjennomført TRINN 3 tidligere Fase 1, og som har minimum 1. års virketid som tillitsvalgt.

Trinn 4 er neste trinn for de som har tatt trinn 3 i den nye opplæringsmodellen.
Disse temaene var tidligere dekket av Fase 2. 

Innhold

Kurset går over 3 dager

Tematikken i kurset omhandler

Tillitsvalgts rollen, deltagere skal få kunnskap om hvilke styringsdokumenter som regulerer ulike roller som tillitsvalgt.
Fagforeningen, den tillitsvalgte skal vite hva en fagforening er og hvorfor sterke fagforeninger er en forutsetning for at Fagforbundet lykkes. 
Rekruttering/medlemsverving, den tillitsvalgte skal kjenne til argumenter for å være fagorganisert.
Arbeiderbevegelsens historie, kjenne til de første fagforeningene og epoken disse ble opprettet.
Omstilling, ha kjennskap til hvordan en kan gjenkjenne en omstillingsprosess.
Samfunn, kjenne til Fagforbundets politikk når det gjelder privatisering av tjenester – samt årsaken til denne politikken.
Fagforeningens rolle i lov og avtaleverket, den tillitsvalgte skal kjenne til fagforeningens rolle og fullmakter, i arbeidet med
lov- og avtaleverk.

 

Påmelding og bekreftelse
Frist for påmelding er 9 mai

Påmeldingene gjelder for de som har fullført TRINN 3.

Permisjonssøknad sendes ut sammen med bekreftelsen.

 
 
Fagforbundet behandler dine personopplysninger for å administrere deltakelse på kurset/arrangementet. Dette inkluderer elektronisk kommunikasjon (e-post/SMS) knyttet til deltakelsen. For mer informasjon om Fagforbundets behandling av personopplysninger, se https://www.fagforbundet.no/personvern/
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?