Torsdag 27. januar 2022
Årsmøte 2022

27
jan.
2022
18.00 22.00

Sted

Digitalt møte

Oslo

Arrangør

Fagforbundet Pleie og Omsorg Oslo

Kontaktperson

Fagforbundet Pleie og Omsorg Oslo

post@fagforbundet061.no

Fagforbundet Pleie og Omsorg Oslo avholder årsmøte.

 

Digitalt møte

På grunn vedtak i Fagforbundet som følge av smittesituasjonen holdes årsmøtet digitalt. Påmeldte deltakere vil få tilsendt lenke til møtet.

 

Saker som skal behandles

- Årsberetning
- Regnskap
- Innkomne forslag
- Handlingsplan
- Budsjett
- Valg (fagforeningsstyret, yrkesseksjoner, ungdomsutvalg, pensjonistutvalg, valgkomite, revisorer og representanter til Representantskapet i Fagforbundet Oslo)


Innkalling og dagsorden

Varsel om årsmøte sendes alle våre medlemmer på den e-post adressen som medlemmet har registret seg med i vårt medlemsregister

Innkalling og dagsorden legges ut på våre nettsider innen 15. januar og sendes ut til alle våre medlemmer pr e-post og sms på den adressen og telefonummeret som medlemmet har registret seg med i vårt medlemsregister innen 12. januar.
Endre din kontaktinformasjon på Fagforbundets medlemsportal her


Saksdokumenter
Saksdokumentene legges ut på våre nettsider senest 19. januar 2022.
Link til saksdokumentene sende ut pr e-post til alle som er påmeldt årsmøtet.


Innspill til valgkomiteen 

Innspill til valgkomiteen kan sendes valgkomiteens leder pr e-post:
palfuglseth.tautra@bgo.oslo.kommune.no


Saker til årsmøte
Dersom du ønsker at en sak som skal behandles av årsmøtet, så må denne sendes til fagforeningen. Saken vi bli behandlet under Innkomne forslag.

Saken må sendes inn med fullt navn til post@fagforbundet061.no og merkes: Årsmøtesaker. Frist for innsendelse er 5. januar 2022

 

Registrering/påmelding
For å kunne delta på årsmøtet digitalt må du registrere deg med en e-postadresse du har tilgang til under årsmøtet.

Det arbeides med en digital løsning for avstemning og vi ber deg derfor også registrere ditt mobilnummer dersom vi lander på en løsning der avstemningen foregår på sms.

Av administrative årsaker ber vi om at du registrerer deg før 24. januar.

Påmeldte deltakere vil få tilsendt lenke til det digitale møte etter registreringsfristen.

 

Vel møtt!