Sammenslått i full fordragelighet

Fagforeningsleder Trine Waldussen fra Rygge og Hilde Torgersen fra Moss og Våler. Nå har de slått sammen fagforeningene og sørga for et godt lag med tillitsvalgte for å ta seg av ca 3000 medlemmer. (Foto: Kari-Sofie Jenssen)

Det blir to av alt, når to fagforeninger slår seg sammen. Noen steder kan det ende med blåveis og harde kamper, men ikke i Moss. Fagforeningslederne Trine Waldussen og Hilde Torgersen ser fortsatt på hverandre med kameratslige blikk.

29.08.2019 av Kari-Sofie Jenssen
Sist oppdatert: 09.09.2019

Fagforbundet Rygge og Fagforbundet Moss og Våler ble til Fagforbundet Moss og Våler 19. juni i år. Navnekomiteen hadde riktignok foreslått at den nye fag­foreninga skulle hete Fagforbundet Van­sjø, men etter et benkeforslag på det ek­straordinære årsmøtet ble det Fagfor­bundet Moss og Våler.

No hard feelings

Den tidligere lederen fra Rygge smiler. Trine Waldussen har ingen problemer med å innordne seg et flertallsvedtak, sier hun.

– Rygge kommune opphører som egen kommune 1. januar neste år og blir en del av Moss, så navnet dekker godt.

Hilde Torgersen blir leder for den «nye» fagforeninga, mens Trine Waldus­sen går tilbake til sin opprinnelige ar­beidsplass på sykehjemmet i Rygge, som spesialhjelpepleier i geriatri. Fram til da er hun hovedtillitsvalgt i Rygge kommu­ne. Hun ler litt på spørsmål om ikke det blir vanskelig med en vanlig jobb etter 13 år som frikjøpt tillitsvalgt.

– Jeg går helt frivillig tilbake til faget mitt. Det er god arbeidsplass jeg går til­bake til, og jeg elsker faget mitt, sier hun.

Kraftfull fagforening

Med litt ekstra verveinnsats vil Fagfor­bundet Moss og Våler straks passere 3000 medlemmer. – Vi mister verken til­litsvalgte eller medlemmer selv om vi har slått oss sammen, forteller Hilde Torgersen.

De to fagforeningenes foreningssty­rer har jobba godt sammen et helt år. I fellesskap lagde de todelte handlingspla­ner, hvor første halvår (vår 2019) var hver for seg, og andre halvår var felles.

I tillegg har hovedtillitsvalgt Grete Olsen fra Rygge og Hilde Torgersen fra Moss, sittet sentralt i arbeidet med nye Moss kommune.

Ingen overflødige

– Alle tillitsvalgte og styremedlemmer som ønsker det, har vi funnet en plass til. Det var beskjeden til valgkomiteen, for­teller de to tillitsvalgte.

For eksempel er tre av fire yrkessek­sjonsledere fra Rygge, der de har lyktes godt med det yrkesfaglige arbeidet. Kommunene ligger tett, og de to fagfore­ningene har hele tida hatt felles temakvelder og et godt samarbeid.

– Det er veldig viktig å huske på at vi er her for medlemmene våre. Vi er ikke her for oss sjøl. Uenighet om posisjoner må vi ta internt, understreker Hilde Tor­gersen.

Valgkamp sammen

Fagforbundet Moss og Våler driver nå valgkamp i den nye sammenslåtte fag­foreninga. Valgkampbilen fra forbundsre­gionen kommer innom to ganger før val­get, og det blir arbeidsplassbesøk på beg­ge rådhus. Havna og Drift og anlegg vil også få besøk. Egne løpesedler er produsert, og det er stor aktivitet på Facebook.

 

 

Kamerater: Fagforeningsleder Trine Waldussen fra Rygge og Hilde Torgersen fra Moss og Våler. Nå har de slått sammen fagforeningene og sørga for et godt lag med tillitsvalgte for å ta seg av ca 3000 medlemmer. Foto: Kari-Sofie Jenssen