Styret i fagforeningen

Navn
Line-Torill Kvalberg
Stillingstittel
Leder
Telefon
Tlf: 90839460
Epost
Epost: LineTorill.Kvalberg@as.kommune.no
Navn
Wenche Basteson
Stillingstittel
Nestleder
Telefon
Tlf: 47481694
Epost
Epost: wenche.basteson@as.kommune.no
Navn
Ewa Myrvold
Stillingstittel
Kasserer
Telefon
Tlf: 92606350
Epost
Epost: ewa.myrvold@as.kommune.no
Navn
Åshild Eide
Stillingstittel
Opplæringsansvarlig
Telefon
Tlf: 95468090
Epost
Epost: aaeide@hotmail.com
Navn
Knut - Øyvind Olsen
Stillingstittel
Leder yrkesseksjon helse og sosial
Telefon
Tlf: 91724041
Epost
Epost: knolsen74@hotmail.com
Navn
Astrid Svingen
Stillingstittel
Leder yrkesseksjon kontor og administrasjon
Telefon
Tlf: 95106949
Epost
Epost: astrid.svingen@as.kommune.no
Navn
Line-Torill Kvalberg
Stillingstittel
Leder yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst
Telefon
Tlf: 90839460
Epost
Epost: LineTorill.Kvalberg@as.kommune.no
Navn
John Arne Stenberg
Stillingstittel
Leder yrkesseksjon samferdsel og teknisk
Telefon
Tlf: 90852728
Epost
Epost: johnarnestenberg@ymail.com
Navn
Kilia Nkibibuka
Stillingstittel
Ungdomstillitsvalgt
Telefon
Tlf: 46747331
Epost
Epost: Knkibibuka@gmail.com
Navn
Alf Ramsfjell
Stillingstittel
Pensjonisttillitsvalgt
Telefon
Tlf: 48142422
Epost
Epost: alf.ramsfjell@gmail.com
Navn
Irene Jensen
Stillingstittel
Styremedlem
Telefon
Tlf: 41458749
Epost
Epost: irjense2@frisurf.no
Navn
Åshild Eide
Stillingstittel
Styremedlem
Telefon
Tlf: 95468090
Epost
Epost: aaeide@hotmail.com
Navn
Eli Mikkelsen Stokkebø
Stillingstittel
Styremedlem
Telefon
Tlf: 90751659
Epost
Epost: eli.stokkebo@as.kommune.no
Navn
Wenche Basteson
Stillingstittel
Hovedtillitsvalgt fagforening
Telefon
Tlf: 47481694
Epost
Epost: wenche.basteson@as.kommune.no
Navn
Knut - Øyvind Olsen
Stillingstittel
Hovedtillitsvalgt fagforening
Telefon
Tlf: 91724041
Epost
Epost: knolsen74@hotmail.com