Nyheter

Faglig påfyll

25.08.21 kl 09.00 – 12.00 Inviterer Yrkesseksjonene i Viken til webinar om skriftlig kommunikasjon

Vikar i Aremark

Hovedtillitsvalgt Aremark

Vi er fortsatt der for deg !

En liten oppdatering fra "kontoret"

Vi mangler helsefagarbeidere !

Fagforbundet Halden og Aremark har et innlegg i Halden Arbeiderblad i dag om mangelen på helsefagarbeidere, heltidsproblematikken og viktigheten av oppgavefordeling.

100% stillinger, en selvfølge !

Innlegg i Halden Arbeiderblad signert Fagforbundet Halden og Aremark