Endringer i arbeidslivet

Velkommen til et sprudlende fagprogram om kommunikasjon, samarbeid og forutsetninger for gode endringsprosesser!

23.05.2019 av Yrkesseksjon helse og sosial
Sist oppdatert: 28.05.2019

Alle virksomheter må tilpasse tjenestene til behov og ressurser – og omstillinger og endringsprosesser er blitt en del av arbeidslivet. Det stiller økte krav til kompetanse og samarbeid. Hva er forutsetningene for å tåle endringer og skape arbeidsmiljøer hvor alle kan yte sitt beste og glede seg til å gå på jobb? Hvordan kan kompetente arbeidsgrupper bli enda bedre sammen?

Programmet passer for alle yrkesgrupper, tillitsvalgte og verneombud.

Innhold

  • Verdien av verdier. Hvordan ønsker vi å framstå som fagpersoner og arbeidsgrupper?
  • Praktisk yrkesetikk i Fagforbundet
  • Kommunikasjon og evnen til å ta andre menneskers perspektiver
  • Arbeidsglede, arbeidsmiljø og kollegastøtte
  • Ikke mobb kollegaen min! Likestilling og vern mot diskriminering
  • Verktøy for omstillinger og forbedringsarbeid
  • Arbeidsliv og livskriser. Når arbeidshverdagen blir vanskelig.
  • Mitt eget ansvar for meg selv. Hvordan forberede seg på - og tåle - endringer?
  • Skal vi danse?!

Om foreleseren

John Grimsby er kjent som en engasjerende kursholder med faglig tyngde og inkluderende form. Han har lang erfaring som leder og rådgiver i endrings- og omstillingsprosesser. John Grimsby har undervist i yrkesetikk og krisepsykologi ved Høgskolen i Oslo og ledet Signo Conrad Svendsen senter i Oslo og Trondheim. I dag er han kirkesjef i Asker, rådgiver i familievernet og bistår Fagforbundet og kommuner over hele landet med fagutvikling og kurs.

Kontakt

John Grimsby
415 19 365
john@jgrimsby.no