Ikke mobb kollegaen min!

Hva slags arbeidsplass vil vi være? Hvordan skape arbeidsmiljøer der alle kan ha det bra og vi kan bli vårt beste sammen?

16.05.2019 av Yrkesseksjon helse og sosial
Sist oppdatert: 29.05.2019

Mobbing og trakassering er uønskede handlinger med store negative konsekvenser for den enkelte og for arbeidsfellesskapet. Flere enn før melder om krenkende atferd, og altfor mange opplever helsemessige belastninger og livskriser. Alle virksomheter og arbeidsfellesskap har derfor plikt til å forebygge og motvirke alle former for mobbing og plaging.

Velkommen til et engasjerende kunnskaps- og refleksjonsprogram om forutsetninger for å utvikle bevisste arbeidsmiljøer med nulltoleranse for mobbing. Programmet passer for alle yrkesgrupper, ledere, tillitsvalgte og verneombud.

Innhold

  • Hva er mobbing og trakassering?
  • Innføring i lover, regler, konsekvenser og ansvar
  • Hva ønsker vi skal kjennetegne våre arbeidsgrupper og arbeidsmiljøer?
  • Hva kjennetegner de beste arbeidsmiljøene?
  • Likestilling og vern mot diskriminering
  • #metoo: Uønsket seksuell oppmerksomhet
  • Avvik og varsel om kritikkverdige forhold
  • Kommunikasjon: vilje og evne til å ta andre menneskers perspektiver
  • Arbeidsglede, arbeidsmiljø og kollegastøtte
  • Møte med mennesker i utsatte situasjoner og livskriser

Om foreleseren

John Grimsby er kjent som en engasjerende kursholder med faglig tyngde og inkluderende form. Han er utdannet sykehusprest og har i mange år arbeidet ved Oslo universitetssykehus og Rettsmedisinsk institutt med mottak av pårørende kort tid etter ulykker og brå død. John Grimsby har undervist i yrkesetikk og krisepsykologi ved Høgskolen i Oslo og ledet Signo Conrad Svendsen senter i Oslo og Trondheim. I dag er han kirkesjef i Asker, rådgiver i familievernet og bistår Fagforbundet og kommuner over hele landet med fagutvikling og kurs.

 

Praktisk informasjon

Programmet egner seg som hel- eller halvdagskurs eller som åpne medlemsmøter/kveldsprogram. Foreleser tilpasser innhold og form til yrkesgrupper og lokale forhold. I god tid på forhånd vil kursarrangør få tilsendt kopieringsoriginal til kurshefte for deltakerne.

For helsepersonell er kurset godkjent for Fagforbundets ordning med klinisk fagstige.

Pris. Etter avtale.

Kontakt

John Grimsby
415 19 365
john@jgrimsby.no