Kognitiv svikt ved psykiske lidelser og rusmisbruk - hvordan forstå og tilrettelegge?

Merete Øie er psykolg og har omfattende undervisningspraksis for bl.a. helseinstitusjoner. Hun arbeidet klinisk og forskningsmessig med spørsmål knyttet til nevrokognitiv funksjon hos barn, ungdom og voksne i 20 år.

02.01.2012 av Yrkesseksjon helse og sosial
Sist oppdatert: 29.05.2019

Om foreleseren

Merete Glenne Øie er utdannet psykolog fra Universitetet i Oslo i 1992. Hun er dr.psychol fra  UiO 1999, og spesialist i klinisk nevropsykologi fra 2002. Hun arbeider som forskningsrådgiver ved  Sykehuset Innlandet HF, førsteamanuensis II ved Psykologisk Institutt UiO, og hun har en privatpraksis.

Hun har publisert flere internasjonale fagartikler og bokkapitler om nevrokognitive forstyrrelser ved nevropsykiatriske lidelser.

Tema for kurs

  • Hva er kognisjon?
  • Hvilke forhold påvirker kognisjon?
  • Kognitive vansker og ulike tilstander (eks. ved rusmisbruk,  AD/HD, psykoser, Asperger syndrom,  depresjon, PTSD/multitraumer  m.m).
  • Hvordan kartlegge kognisjon?
  • Hva betyr kognitive vansker for hverdagens funksjon?
  • Hvordan tilrettelegge for vanskene?

Varighet

Øie kan forelese fra 1-5 undervisningstimer. Avtale om foredrag bør gjøres god tid i forveien (helst mer enn 6 mnd før). 

Kontakt

Merete Glenne Øie

Telefon: 40889007 (mobil)

E-post:  mail@mereteoie.no