Til hovedinnhold

Slik kan kunstig intelligens endre arbeidsplassen din

Sykepleiersitterforanenpcdetsitterenghostinthemachinebakskjermen

Illustrasjon. (Foto: Bård Skarra)

Mange forventer at kunstig intelligens vil revolusjonere det norske arbeidslivet. Undersøkelser viser at enkelte yrker kan bli dobbelt så effektive. Jeg er ikke bekymret over bruken av kunstig intelligens (KI), men teknologien må styres på en god måte.

08.03.2024 av Trond Finstad, AU-medlem og leder for Yrkesseksjon kontor og administrasjon
Sist oppdatert: 08.05.2024

Kunstig intelligens (KI) er et hett tema både i media, i skolen og på arbeidsplassen. Fagforbundet har over flere år arbeidet med problemstillinger og muligheter knyttet til KI.
 
I Trondheim kommune har de i flere år brukt KI i turnusplanleggingen. Turnus må fortsatt lages som før, men de bruker KI til å få oversikt over når arbeidsbelastningen er størst, når man kan forvente sykefravær også videre. Det gjør det mulig å forutse når det trengs mer bemanning.
 
Det er store effektiviseringsmuligheter ved bruk av KI, og det er positivt. Jeg er ikke bekymret over utviklingen, men mener den må styres på en god måte. Kunstig intelligens må brukes på en ansvarlig måte og den må ikke undergrave tilliten til offentlige tjenester. Vi må være særlig på vakt i sektorer der feil kan ha store konsekvenser, der feilbruk kan ha negative konsekvenser for pasientsikkerheten.
 
Vi kan ikke stille en datamaskin til ansvar, det må være mennesker som tar de viktige avgjørelsene, og vi må ikke falle for fristelsen ved å innføre systemer for fort og utelukkende for å spare penger. 

Involvering av ansatte og tillitsvalgte er grunnleggende i det norske arbeidslivet, det må også gjelde ved innføring av KI.

Disse må sikres god nok informasjon til at de kan forstå konsekvenser innføringen vil ha, tilpasset den tekniske kompetansen til den enkelte. Det kan ikke bare være personer med dyp teknisk kompetanse som får være med på avgjørelser om bruk av KI. Det må være adgang til omskolering når gamle oppgaver blir erstattet av nye.
 
EU Artificial Intelligence Act er en ny forordning foreslått av EU-kommisjonen og den er faktisk verdens første forslag til lovgivning som spesifikt regulerer KI. Forordningen ble enstemmig godkjent i rådet den 2. februar 2024. Det er ikke plass til å gå nærmere inn på reglene her, men jeg mener disse reglene styrker vernet også for arbeidstakere.

Denne gangen ser det altså ut til at EU har regler som er til beste for oss arbeidstakere i Norge. Det er jo ikke verst. Jeg oppfordrer spesielt yrkesseksjonstillitsvalgte til å sette seg inn i reglene når de blir gjeldende i Norge. Det er noe uklart når de nye reglene vil gjelde, men trolig vil det være på plass i 2025. 

Fagforbundet har vedtatt politikk knyttet til KI både i yrkesseksjonene og sentralt i prinsipp- og handlingsprogrammet. I LO har man startet arbeidet med en ny plattform for digitalisering. Det foregår altså et godt arbeid i LO - og sammen skal fagbevegelsen løse utfordringene som KI gir.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?