Til hovedinnhold

Michael ringer for Ringerike

Michael Gisselbæk i Fagforbundet Ringerike er en ivrig pådriver i Fagforbundets ringeprosjekt.

Michael Gisselbæk i Fagforbundet Ringerike er en ivrig pådriver i Fagforbundets ringeprosjekt. (Foto: Privat)

Michael Gisselbæk har hjulpet barn og unge i 25 år. Nå hjelper han og resten av Fagforbundet Ringerike arbeidsfolk til å bruke stemmeretten. Så langt har de ringt over halvparten av medlemmene i forbindelse med valgkampen.

21.08.2023 av Gjertrud Eide Sæther
Sist oppdatert: 24.08.2023

– Vi som jobber i kommunen velger arbeidsgiveren vår dette valget, så det er mye som står på spill. Nå må vi gjøre det vi kan for å bikke lokalvalget i vår favør, sier han til OSS Tillitsvalgte.
Gisselbæk understreker at årets lokalvalg blir et veiskille mellom privatisering og velferd i fellesskapets regi. Medlemmene kan spille en avgjørende rolle.

– Alle må bruke stemmeretten!

Givende

Det var rollen som plasstillitsvalgt på en ungdomsskole som fikk Michael inn i styret i foreningen i Ringerike. Fra før har han 25 års erfaring fra arbeid med barn og unge. Nå er han nyvalgt heltidstillitvalgt, og klar for å gjøre en innsats for medlemmene.

– Det mest givende er å kunne hjelpe medlemmer og tillitsvalgte når de trenger det. Jeg har jo jobbet i hjelperrollen hele livet, men som tillitsvalgt i foreningen får jeg jobbe på en annen måte enn jeg er vant til. Det er veldig spennende arbeid. 

Michael er også spesielt opptatt av verving og å få fram viktigheten av å være organisert.

Verdifulle tilbakemeldinger

Fagforbundet Ringerike har utmerket seg spesielt med innsatsen sin i ringeprosjektet. I år har Fagforbundet sitt tredje ringeprosjekt, hvor målet er å ringe flest mulig av medlemmene i forkant av valget. Erfaringer fra vårt svenske søsterforbund Kommunal har vist at dette kan bidra til økt valgdeltakelse blant medlemmene. 

– Det er bare å hoppe i det. Når man først kommer i gang med å ringe, er det veldig hyggelig, sier Michael.

Hans beste råd er å gjøre det til noe sosialt, ved å møtes fysisk og ta en matbit før man er i gang.

– De aller fleste synes det er fint å bli ringt, og vi får inn mange verdifulle tilbakemeldinger, både positive og negative. I tillegg får vi oppfordret til å bruke stemmeretten. Det er bare å ringe på!

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?