Til hovedinnhold

Heltidssuksess på Sortland

SIKRET TRYGGHET: Marina Lillehaug (t.h.) er strålende fornøyd med å ha fått helt og fast stilling etter vedtaket i kommunen. Her med Tove Mette Bjørkmo, Arbeiderpartiets ordførerkandidat.

SIKRET TRYGGHET: Marina Lillehaug (t.h.) er strålende fornøyd med å ha fått helt og fast stilling etter vedtaket i kommunen. Her med Tove Mette Bjørkmo, Arbeiderpartiets ordførerkandidat. (Foto: Lill-Kristin Johannessen / Sortland kommune)

– Takket være heltidsprosjektet har jeg fått full jobb i Sortland kommune. Det er klart det betyr mye, sier Marina Lillehaug, som jobber som hjelpepleier i kommunen.

26.09.2023 av Geirmund Jor
Sist oppdatert: 15.12.2023

På tampen av fjoråret vedtok et enstemmig kommunestyre i Sortland at heltid skulle være hovedregelen i kommunen og at dette skulle inn i kommuneplanen. Initiativet kom fra Arbeiderpartiet i sam­arbeid med Rødt og SV.

– For meg betyr hel og fast stilling at jeg ikke lenger trenger å jakte på ekstra­vakter for å få fylt opp stillingen min. Jeg vet hva jeg får i lønn hver måned og kan planlegge fritiden og familielivet mitt uten å tenke på at jeg kanskje skal gå ekstra den dagen. Mine fire barn vet når jeg er hjemme og på jobb, det gir dem en ro og forutsigbarhet. Det betyr også at jeg har en reell mulighet til å få boliglån. Heltidsstilling betyr heltidslønn, sier Marina.

Hun forteller at hun begynte i kommunen i 2007 med en helgestilling på 11,6 prosent. Hun tok fagbrev i 2018 og fikk da en 40 prosent stilling. Siden jobbet hun seg opp til en 100 prosent stilling fra 1. mai i år.

Nøkkel til suksess

Aps ordførerkandidat Tove Mette Bjørkmo forteller at kommuneplanens samfunnsdel slår fast at Sortland kommune skal være en attraktiv arbeidsgiver. Blant annet skal kommunen
ha en arbeidsgiverstrategi som legger vekt på å rekruttere riktig kompetanse
ha som mål å tilby faste hele stillinger og at det skal jobbes for å fase ut ufrivillig deltid

Lang prosess

Sortland kommune har arbeidet med dette lenge, forteller hun. Den første avtalen om heltidskultur ble inngått mellom fagforeninger og kommunen allerede i 2013 og er fornyet flere ganger. Men tross gode intensjoner har arbeidet ikke villet ta helt av.

– Jeg synes det er bra at kommunen har vedtatt en heltidskultur. Det gir mange fordeler for oss ansatte, men også en forutsigbarhet og kvalitet i tjenesten som jeg mener det er vanskelig å oppnå med masse små stillinger, sier Marina Lillehaug.

På samme lag

– Når vi nå har fått heltidskultur inn i overordnede planer forplikter det oss ytterligere. Det er nemlig ingen tvil om at dette vil koste både tid og penger. Trepartssamarbeid er helt sentralt for å lykkes med slikt arbeid. Hvis dette ikke er et felles mål for ansatte, administrasjon og politikere, så vil vi helt sikkert ikke lykkes. Dette er også en likestillings­kamp. Kvinner i kommunesektoren må ha en trygg pensjon, når de kommer så langt. Det sikrer vi best med å redusere deltidsarbeid, sier Tove Mette Bjørkmo.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?