Til hovedinnhold

NOTIS: Hovedavtalen klar til nedlasting

27.04.2023
Sist oppdatert: 04.05.2023

Hvordan skal hovedavtalen forstås? Veiledningsheftet gir deg god hjelp.

KS, LO Kommune, Unio, YS Kommune og Akademikerne kommune har i fellesskap laget et hefte som en veileder til hvordan vi mener de mest sentrale bestemmelsene kan, og i noen tilfeller skal, forstås.

Dette heftet og Fagforbundets prinsipp- og handlingsprogram i lite format har vært etterspurt og er nå klare til nedlasting i Fagforbundets brosjyre- og materielldatabase. Den finner du på våre nettsider: https://www.fagforbundet.no/brosjyrer-og-materiell/

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?