Til hovedinnhold

Frykter for særaldersgrensene

Dorthea Bråten

TUNGT YRKE: Helsefagarbeider og hovedtillitsvalgt Dorthea Bråten jobber i et av flere yrker med tidligere pensjonsalder på grunn av belastninga. Nå er framtida for særaldersgrensene i spill. (Foto: André Haugen)

Fagforbundet deltar i arbeidet med utforminga av framtidas regler for deg som må gå av med pensjon tidligere enn andre. Helsefagarbeider Dorthea Bråten er bekymra for at særaldersgrensa skal forsvinne.

24.04.2023 av André Haugen
Sist oppdatert: 09.05.2023

Bråten, som er hovedtillitsvalgt i bydel Stovner i Oslo, forteller om en tidvis krevende hverdag.
– For eksempel hvis man skal håndtere brukere med anfall, eller som utagerer. Med så mange varierende psykiske og fysiske utfordringer blir vi til slutt slitne, sier hun.

Jobber for anstendig pensjon

Som helsefagarbeider har hun et yrke som er så belastende at man har en særaldersgrense på 65 år, i stedet for 70 år. Det er ikke gitt at det blir sånn i framtida. Nå pågår det nemlig et arbeid om nye regler, som får betydning både for nivået på pensjonen og hvem som skal ha særaldersgrenser, der både regjeringa og partene i arbeidslivet deltar. I utgangspunktet skal dette være i mål til sommeren.

– Jeg kjenner 65-åringer som sier de ikke orker mer. Men så er det dette med uønska deltid, som gjør at mange ender opp med en dårlig pensjon. De har egentlig lyst til å gå av, men de har ikke råd, så de fortsetter å jobbe, sier Bråten.

Tall fra KLP: Andelen som tar ut uførepensjon er høyere for dem med særaldersgrenser.
Tall fra KLP: Andelen som tar ut uførepensjon er høyere for dem med særaldersgrenser. (Foto: Ingvild Hunsrød)

Samtidig viser tall fra KLP at andelen som tar ut uførepensjon er høyere for dem med særaldersgrenser enn dem uten (se graf). For Fagforbundet er det viktig at du som har en stilling med særaldersgrense må komme ut om lag som de med ordinær aldersgrense som slutter ved 67 år.

– Vårt utgangspunkt er at du skal kunne gå av før helsa tar deg, sier Fagforbundets pensjonsekspert Steinar Fuglevaag.

Hvem skal ha?

Han er blant dem som i deltar i arbeidet med de nye reglene og hvordan ordninga skal se ut framover.

I januar satte regjeringa ned en ekstern arbeidsgruppe som skal vurdere behovet for ordninga med særaldersgrenser. Nylig deltok Fagforbundets medlemmer i et møte med gruppa for å fortelle om behovet for særaldersgrenser i sine yrkesgrupper.

Gruppa skal blant annet vurdere tiltak som kan legge til rette for forlenga karriere og mulighet for overgang til annet arbeid.

– Dagens seniorpolitikk, som skal holde oss lengre i jobb, er ikke god nok. Det skulle vært bedre tilbud, og seniorpolitikken burde starte tidligere som en form for livsfasepolitikk.

Særaldersgrensene bør være en del av det, sier Dorthea Bråten.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?