Til hovedinnhold

Fire i farta: Hva vil du ha endret?

Collage av fire i farta.

Fra øverst til venstre: Klara Lybekk, Erik Nilsen, Eva Lill Coyle og Line Ernestussen. (Foto: Privat. Collage: Birgit Dannenberg)

Hva vil du ha endret? Vi spurte fire tillitsvalgte som deltok på nasjonal konferanse for ambulanse og AMK og nasjonal konferanse for jordmor, barsel- og barnepleiere.

12.04.2023
Sist oppdatert: 09.05.2023

Klara Lybekk, plasstillitsvalgt på fødeavdelingen ved Sykehuset Stavanger
– Jeg ønsker å jobbe for godt samarbeid på tvers av yrkesgrupper og avdelinger, og fremheve godt teamarbeid og oppgavedeling. Vi må gjøre hverandre gode. Vi må være stolte av å være utdannede barsel- og barnepleiere, vise hva vi er gode på og hva vi kan bidra faglig med. 
 
Erik Nilsen, plasstillitsvalgt i ambulansetjenesten i Helse Bergen
 – Jeg vil endre på vikarbruk i ambulansene. Vi må ha hele og faste stillinger i ambulansetjenesten. Mange nye folk gjør noe med arbeidsmiljøet og folk blir utrygge. Alle skal ha en trygg jobb, både fysisk og psykisk. Og så må vi ha nok ambulanser som rykker ut om nettene. Vi kan bare være på et sted om gangen, og det er galskap å ta bort hele eller deler av dette tilbudet. Antall ambulanser må stå i stil med mengde oppdrag uansett tid på døgnet.
 
Eva Lill Coyle, avdelingstillitsvalgt ved barne- og ungdoms­klinikken i Helse Bergen
– Som tillitsvalgt har jeg lyst å jobbe for mer oppgavedeling i sykehusene. Det er stor forskjell på hvordan man jobber og hva de enkelte yrkesgrupper «får lov» til å gjøre i de forskjellige avdelingene på sykehuset. Det snakkes mye om oppgavedeling, nå må det skje noe aktivt! Barsel- og barnepleiere kan gjøre så mange flere arbeidsoppgaver enn det de får gjort i dag. Lederne trenger mer opplæring om fagarbeidere. Det må vi hjelpe til med å gi dem.
 
Line Ernestussen, områdetillitsvalgt i Vesterålen og leder prehospital faggruppe
–Jeg ønsker å jobbe for å få lik standard i ambulansebilene i Norge. Det vil si likt utstyr, like prosedyrer og metodesøk, samme medikamenter og samme krav til vikarer og opplæring. Man skal få lik behandling uansett hvor man er i Norge. Og vi skal ikke drive med dugnad. Man skal ha betalt for de timene man er i beredskap og har vakt! Flere områder i Norge finnes det tjenester som enda har hjemmevakt. Nordlandssykehuset som jeg jobber under, har endelig fjernet dette.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?