Til hovedinnhold

Pensjon i PBL - en kort forklaring

Pensjonskonflikten enkelt forklart.

Pensjonskonflikten enkelt forklart. (Foto: Ingvild Hunsrød / Fagforbundet)

Vi streiker for en anstendig pensjon i PBL-barnehagene. Nå har vi klippet og limt sammen ny tusjevideo som sammen med den første videoen enkelt forklarer utfordringene med kostnadsfordelingen og AFP i PBL-området .

04.11.2022 av Informasjonsavdelinga
Sist oppdatert: 04.11.2022

Pensjonen i PBL er bygget opp av tre deler, folketrygd, tjenestepensjon og AFP. Det er tjenestepensjon og AFP som er grunnlag for uenighet i streiken i private barnehager.

Tjenestepensjon i PBL

Fra 2019 sparte PBL 4% i pensjon til de ansatte i året. Selv sparte de ansatte 3%. Vi var enige om at arbeidsgiver skulle spare 5%, og ansatte 2% senest fra 1. januar 2023.

I protokollen som fagforbundene og PBL ble enige om står det:

 «Barnehagepensjonen» skal ha et årlig innskudd på til sammen 7 % av pensjonsgrunnlaget fra første krone, hvorav 4 % dekkes av arbeidsgiver og 3 % av arbeidstaker. Dette er en midlertidig fordeling på grunn av kostnader ved avvikling av dagens pensjonsordning.

Partene har derfor et mål om å nå en fordeling med 5 % innskudd fra arbeidsgiver og 2 % innskudd fra arbeidstaker senest fra 1. januar 2023.

Istedenfor å innfri løftet fra protokollen, ville PBL gå ned til å bare dekke 3%. Det kan vi ikke godta.

Forskjell på tjenestepensjonen i PBL og i det offentlige

Det er den enkelte ansatte i PBL som tar ansvaret for investeringsvalg for sin pensjon, og som også selv tar risikoen for eventuelle tap.

Det kan gå bra, det kan også gå dårlig. Fordi PBL-pensjonen følger markedet, og vi vet ikke hva den ender opp med for den enkelte.

I det offentlige er det arbeidsgiver som tar denne risikoen, og pensjonen følger lønnsveksten.

Siden de to pensjonsordningene er såpass forskjellig, er det ikke bare å sette opp to søyler ved siden av hverandre for å sammenligne.

Men hvis vi skal sammenligne noen tall, kan vi se på hvor stor kostnad arbeidsgiver har i dag for de to pensjonsordningene. I PBL betaler man ca. 10% av lønna per ansatt, mens i kommunen betaler man mellom 15-20% av lønna per ansatt. 

AFP - ikke livslang for ansatte i PBL

Om ny AFP sier barnehageeierne at det vil koste svimlende summer å innføre en ordning lik den resten av de som jobber i privat sektor har og at en slik ordning vil true økonomien i store deler av de private barnehagene.

Slik er det ikke. Prisen på ny AFP avhenger av hvilke årskull som skal med i ordningen og hvilke som skal stå i den gamle tidligpensjonsordningen. Utformingen skal det forhandles om. Ingen er tjent med konkurser i barnehagene.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?