Til hovedinnhold

For klubbtillitsvalgtes oppgaver etter hovedavtalen

28.09.2022
Sist oppdatert: 10.11.2023

  • Sikre mulighet for sikker dokumentoppbevaring og bevaring av klubbens historikk
  • Sikre forsvarlig saksbehandling, både iht. juridiske frister og systematisk arbeid
  • Sikre at medlemmenes dokumenter behandles iht. GDPR lovgivningen
  • Bidra til forståelsen for rollen og oppgaver gjennom tilgjengelig veiledere, retningslinjer og viktige juridiske dokumenter
  • Bidra til oversikt over medlemmer i klubben
;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?