Til hovedinnhold

For klubbtillitsvalgtes organisatoriske oppgaver

28.09.2022
Sist oppdatert: 17.11.2023

  • Forenkle utarbeidelse av innkallinger og hvilke saker som tilhører et klubbstyre
  • Forenkle og sikre effektiv behandling av klubbstyresaker
  • Forenkle protokollføring av klubbstyremøter og deling av disse
  • Ansvarliggjøring av klubbstyrets medlemmer gjennom enklere oppgavetildeling og oppfølging
  • Oversikt over egen klubb og klubbtillitsvalgte
  • Bidra til mer systematisk rekrutteringsarbeid
  • Forenkle klubbens arbeid med en enkel beretning
;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?