Til hovedinnhold

For fagforeningen

28.09.2022
Sist oppdatert: 17.11.2023

  • Bidra til bedre forståelse av hva en klubb er og hvilke oppgaver som ligger til klubben
  • Bidra til klarere arbeidsdeling mellom fagforeningsstyre/ ledelse og klubbene
  • Bidrar til at fagforeningen kan sette klubben i stand til å utføre sine oppgaver
  • Bidra til opplæring av klubbene gjennom enkel tilgang for klubbledere til aktuelle dokumenter, veiledere og standardiserte prosedyrer
  • Sikre at klubben ikke behandler saker på vegne av arbeidstakere uten medlemskap
  • Bidra til at fagforeningen ikke blir erstatningsansvarlig pga. overskride juridiske frister i individsaker
  • Bidra til å hindre negativt omdømme grunnet mangelfull saksbehandling i klubbene
  • Bidra til enklere arbeide i konfliktberedskap gjennom tilgjengelige medlemslister for klubbledere
  • Bidra til høyrere organisasjonsgrad/ større tariffmakt
;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?