Viktig at kjøpekraften opprettholdes

Viktig at kjøpekraften opprettholdes

Audun Bjerk, barnehagemedarbeider og tillitsvalgt i Fagforbundet barn og oppvekst Oslo.

Audun Bjerk, barnehagemedarbeider og tillitsvalgt i Fagforbundet barn og oppvekst Oslo. (Foto: Martin Halsos)

Kunnskap er viktig. I forbindelse med lønnsoppgjøret har det vært kursing med tema frontfagsmodellen og Teknisk beregningsutvalg.

21.03.2022 av Martin Halsos
Sist oppdatert: 21.03.2022

Vi har spurt Audun Bjerk, barnehagemedarbeider og hovedtillitsvalgt i Nordstrandklubben i Fagforbundet barn og oppvekst, om hvordan kurset var.

Hvorfor ble du med på kurset Lønnsoppgjøret på 1-2-3?

- Jeg visste sånn noenlunde hva begge temaene gikk ut på. Jeg hadde egentlig ikke tenkt å prioritere kurset, men siden målgruppa var tillitsvalgte tenkte jeg at det var greit å få med seg, forteller Audun Bjerk.

Hva er Teknisk beregningsutvalgs (TBU) rolle og hvorfor er det viktig?

- TBUs hovedoppgave er å legge fram det best mulige tallmessige bakgrunnsmateriale og presentere det i en slik form at uenighet partene imellom om økonomiske forhold så vidt mulig kan unngås. TBU skal også bl.a. legge fram oppsummeringsrapport etter inntektsoppgjør, sier Bjerk.

- Det er viktig for at bakgrunnstallene er korrekte sånn at partene i hvert fall ikke trenger å diskutere det, forteller han.

- Styrken er at det er en sammensatt gruppe, - og dermed en nøytral part- , som står for tallene. Svakheten kan være begrensninger i tallmaterialet, slik at de ikke går dypt nok. Etter min mening kan det også være slik at bruk av gjennomsnittstall ikke fanger opp de lavtlønte, og at statistikk kan brukes på mange måter. Slik at det støtter opp om det synet man allerede sitter med før man undersøker hva tallene sier, sier Audun Bjerk.

Hva er frontfagmodellen og hvorfor er det viktig?

- Frontfagsmodellen er at konkurranseutsatt industri forhandler først. Det legger rammen for resten av lønnsoppgjøret. Ingen andre grupper skal da få mer i prosentvis lønnsøkning, hvis frontfagsmodellen følges, forteller barnehagemedarbeideren.

- Det er viktig at modellen følges for at lønnen i konkurranseutsatt industri ikke skal bli for høy i forhold til utenlandsk industri, som den konkurrerer med, sier han.

- Styrken til frontfagsmodellen er nettopp det som er viktig med den, men det fordrer at den følges. Svakheten med å følge modellen er at den hindrer lønnsutjevning mellom manns- og kvinnedominerte yrker, sier Bjerk.

Hva er dine ønsker for lønnsoppgjøret?

Opprettholdelse av kjøpekraft for mine medlemmer, avslutter Audun Bjerk

Relaterte artikler:

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?