Til hovedinnhold

Bli med å feire barnehagedagen

Jessica Rudin foran fagforbundet Oslos lokaler i Apotekergata 8

Jessica Rudin foran fagforbundet Oslos lokaler i Apotekergata 8 (Foto: Steinar Ottesen)

Tirsdag 15. mars er det barnehagedagen. I den anledning har vi intervjuet Jessica Rundin, barnehagelærer og leder for barnehagenettverket i Fagforbundet Barn og Oppvekst, Oslo.

11.03.2022 av Martin Halsos
Sist oppdatert: 18.03.2022

Kort om deg selv. Hva er din yrkesbakgrunn og hvor lenge har du vært tillitsvalgt?

- Jeg er utdannet barnehagelærer og har jobbet som pedagogisk leder siden 2001. Jeg startet som plasstillitsvalgt i 2007, og har etter jeg hatt flere forskjellige tillitsvalgtverv. Siden 2017 har jeg fungert som leder for barnehagelærernettverket i Fagforbundet Barn og Oppvekst, Oslo. Det er et åpent nettverk som møtes ca. en gang i måneden. Der har vi forskjellige innledere, diskuterer høringer og aktuelle ting som rører seg i sektoren vår. Det viktigste med nettverket er at medlemmenes stemmer blir hørt, sier jessica Rundin.

- Vi i Fagforbundet mener at alle yrkesgruppene i barnehagen utgjør til sammen laget rundt barnet og er like viktige deler alle sammen. Barnehagen må ses som en helhet. Vi er ETT lag! Vi løfter fra grunnen, istedenfor å jobbe for toppskiktet. Og vi jobber for å unngå profesjonskamper innad i barnehagen. Solidaritet med hverandre står sterkt hos oss uansett hvilken stilling du har, legger hun til.  

Hvorfor har man barnehagedagen? 

- Det er fortsatt stor uvitenhet både i samfunnet og hos våre politikere om det viktige arbeidet som utføres i barnehagen. Dagen er til for å synliggjøre aktivitetene som foregår i det daglige. Der lek, læring, danning og omsorg er de viktigste grunnsteinene. Vi håper at dagen er med på å øke forståelsen for barnehagens innehold, de ansattes arbeid og hva som kan skape god kvalitet i barnehagen. Den vil jo også synligjøre rammene for arbeidet til de ansatte og hvor viktig det er med en styrket bemanning for å faktisk få det til, sier Rundin.

Hvordan og når ble dagen til?

- Barnehagedagen startet i 2005 med bakgrunn i en planlagt kampanje mot forslag til endringer av krav til kompetanse og pedagognorm i barnehageloven. Regjeringen gikk tilbake på forslaget, blant annet på grunn av en landsomfattende underskriftskampanje fra et foreldreråd som representerte 80.000 foreldre. Det startet et samarbeid mellom blant annet Fagforbundet og Utdanningsforbundet sammen med initiativtakerne til oppropet om en felles markering. Siden regjeringen snudde før den planlagte markeringen, ble det heller en slags feiring over hele landet, forteller Jessica Rundin. 

Hva ønsker dere å oppnå med dagen?

- Synliggjøring av alt det gode arbeidet som foregår ute i barnehagene hver dag, og hvilke rammer som må til for å kunne fortsette dette arbeidet! Samtidig er det også en dag for pedagogisk påfyll for personalet, sier Rundin.

- Det er også en fin samarbeidsarena for Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Foreldreutvalget for barnehager. Det gir mulighet for en felles forståelse om barnehagen som en pedagogisk institusjon, legger hun til.

Hvordan arrangerer man dagen?

- De siste tre årene har vi arrangert kveldsseminar for alle ansatte. I år vil dette være digitalt. Dette er en gyllen anledning til å for eksempel invitere til et medlemsmøte der man ser seminaret sammen og også får mulighet til å reflektere sammen om de aktuelle temaene, sier Jessica Rundin.

- På hjemmesiden til Fagforbundet ligger det materiell og artikler til inspirasjon. Her kan du også laste ned plakater som kan henges opp i barnehagen, legger hun til.

Lenke til Barnehagedagen 2022.

Er dagen populær?

- I år så langt er det ca. 1000 påmeldte til seminaret som arrangeres mandag 14. mars på kvelden fra kl. 18.00 - 20.00. Seminaret vil også bli lagt ut i etterkant slik at det kan nå enda flere, opplyser hun.

Hva er årets program? Er det noe du spesielt du kan anbefale?

- Årets tema er Vennskap! Og slagordet er «Du og jeg!» Jeg anbefaler å se kveldseminaret, men også ta en kikk på artiklene som ligger ute. Her finnes det mye som kan inspirere til felles refleksjon og diskusjon i personalgruppen eller på et medlemsmøte, avslutter Jessica Rundin, barnehagelærer og leder for barnehagenettverket i Fagforbundet Barn og Oppvekst, Oslo.

Her kan du melde deg på nettseminar om barnehagedagen 2022, mandag 14. mars. kl. 18.00 - 20.00.

Relaterte artikler:

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?