Til hovedinnhold

Digitale verktøy for tillitsvalgte

Verktøy under utvikling: Tommy Due-Løvaas er leder for avdeling for digitale tjenester og teknologi i Fagforbundet. Utviklingen av verktøy som gjør arbeidet til de tillitsvalgte lettere, og kurs for å lære å bruke dem, er stadig under arbeid. 

Verktøy under utvikling: Tommy Due-Løvaas er leder for avdeling for digitale tjenester og teknologi i Fagforbundet. Utviklingen av verktøy som gjør arbeidet til de tillitsvalgte lettere, og kurs for å lære å bruke dem, er stadig under arbeid.  (Foto: Ingvild Hunsrød)

Fagforbundet har satt i gang et omfattende arbeid for å tilby tillitsvalgte bedre digitale verktøy. – Vi ser at mange tillitsvalgte har behov for å lettere få tak i informasjon, kunne dele dokumenter og ressurser, og kunne utveksle erfaringer og ideer, sier digitalsjef Tommy Due-Løvaas.

02.12.2021 av Ingvild Hunsrød
Sist oppdatert: 16.12.2021

Hovedfokus er å kunne tilby verktøy som skal gjøre de tillitsvalgtes arbeid enklere og sikrere. Tommy Due-Løvaas er leder for avdeling for digitale tjenester og teknologi i Fagforbundet. Han er opptatt av at digitale verktøy handler om mer enn koding og dingser. Hvis verktøyene skal bli gode nok, må også organisasjonen involveres. Derfor har Fagforbundet frikjøpt noen tillitsvalgte for å delta i utviklingen.

Deling av dokumenter og utveksling av erfaringer

– Helt praktisk vil vi at nye løsninger skal være basert på behov, forteller Due-Løvaas.

Han bruker ofte dokumenter som sendes på e-post som eksempel. Det fungerer, men det er ikke tilgjengelig for alle, og man er aldri helt sikker på hva som er siste versjon.

– Vi vurderer om løsningen på deling av dokumenter og kommunikasjon mellom tillitsvalgte er egne intranettsider for fagforeningene, eller om det er noe annet, sier han.

Digitale kurs for tillitsvalgte

Det er ikke alltid det er lett å dra bort på kurs, og det er flere som har meldt inn at det kunne vært fint å få e-læringskurs som alternativ.

– Vi har sett på 5-6 ulike verktøy for å kunne lage opplæring på nett. Vi kommer til å velge det verktøyet som passer best for Fagforbundet. Vi regner med at det er klart for å begynne å produsere kurs etter nyttår, forteller han. 

Tillitsvalgtsportalen blir forbedret

Tillitsvalgtsportalen er et eget prosjekt, og her er ser man på dagens bruk for å avdekke hvordan den kan bli et bedre og mer lettvint verktøy.

– Denne må sees i sammenheng med den nye medlemsplattformen, som kommer senere.

Klubbstyrets arbeidsrom

Dette er et nytt system som nå er pilot hos noen fagforeninger. Klubbstyrets arbeidsrom er på en måte saksbehandlingssystemet til klubben.  

Digitalsjefen forteller at diskusjon om ett verktøy ofte drar med seg andre ting:

– Det blir fort store diskusjoner. Hvilket behov klubbene har avdekker funksjonalitet som vi må bygge i løsningene. Nå etableres den digitale grunnmuren som kreves for å kunne levere gode tjenester og gjøre den tilgjengelig for tillitsvalgte. Og målet er at de nye verktøyene skal gjøre arbeidet vårt enklere og sikrere, sier Due-Løvaas.

 

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?