Til hovedinnhold

– Fremtidens Karasjok må bygges på trepartssamarbeid

– Kommunalt trepartssamarbeid er framtida for Karasjok, sier hovedtillitsvalgt i kommunen, Vidar Somby.

– Kommunalt trepartssamarbeid er framtida for Karasjok, sier hovedtillitsvalgt i kommunen, Vidar Somby. (Foto: Unni Bjerregaard Moe)

Karasjok mangler et godt trepartssamarbeid mellom administrasjonen, tillitsvalgte og de folkevalgte, ifølge hovedtillitsvalgt Vidar Somby. – Kommunen blir ikke framtidsretta før de tillitsvalgte trekkes inn i alle omorganiseringsplaner.

11.11.2021 av Nina Monsen
Sist oppdatert: 25.11.2021

Somby mener kommunalt trepartssamarbeid vil gjøre det lettere å forstå hvilke oppgaver de ulike partene har. – Nå sitter vi på hver vår kant og leser lover og regler forskjellig, sier han.

Siden høsten 2019 har Karasjok stått i et omfattende endrings- og omstillingsprosjekt som har fått navnet «Framtidas Karasjok». Det er finansiert av Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Fylkesmannen i Troms og Finnmark og Karasjok kommune.

Som hovedtillitsvalgt sitter Somby i styringsgruppa i prosjektet. For å få til en omfattende omstilling som den Karasjok skal gjennom, er det ikke tilstrekkelig at hovedtillitsvalgt sitter i en styringsgruppe, mener Somby.

– Karasjok går med underskudd hvert år, og nå skal vi spare 50 millioner kroner innen tre år. Det krever en omorganisering av hele kommunen, også avdelingene. – Da må de plasstillitsvalgte samarbeide tett med enhetslederne, sier Somby.

Rutiner for samarbeid

På tross av en godskrevet plan i bunn om at de tillitsvalgte skal være med, mangler rutiner for å få dette samarbeidet på plass, mener han.

– Vi har mange dyktige tillitsvalgte. La dem få hånda på rattet, så vil omstillingen gjennomføres raskere, sier Somby.

Hvis plasstillitsvalgte er tidligst mulig med i planlegginga, får du mere gehør fra de ansatte fordi de ser at tillitsvalgte jobber for deres rettigheter i omstillingen, mener Somby. Avdelingslederne får på sin side mer informasjon fra de plasstillitsvalgte om hva som skjer ute på enhetene.

– Vi kommer ingen vei hvis vi sitter og prater i hvert vårt hjørne, sier han.

Systematisk kommunalt trepartssamarbeid i kommunen bidrar ikke bare til bedre samarbeid sentralt i kommunen, men tydeliggjør arbeidsfordelingen mellom tillitsvalg og plasstillitsvalg.

 – Jeg som hovedtillitsvalgt skal jobbe mot kommunedirektøren, men de plasstillitsvalgte skal jobbe mot enhetslederne, forklarer Somby.

Fordele ansvar

Nå er det bare han som jobber med omorganiseringa. Somby forteller om arbeidet i klubben, som møtes en gang i måneden. Der får han også vite litt mer hva som skjer i hver avdeling. Hvis de plasstillitsvalgte trekkes mer inn, slipper Somby å ha all kontroll. Dessuten gjør det rollen som plasstillitsvalgt mer givende, ifølge Somby.

– Du får mer tilhørighet til vervet ditt. Å være plasstillitsvalgt skal være givende. Ved å få kontakten opp mot enhetsleder får du en tydelig rolle. Du skal være med på drøftinger og forhandlinger, bidra i budsjettarbeidet og sette ferielister, sier Somby.

Støtte fra Omstillingsenheten

Da Somby følte han stadig maste på ledelsen om fordelene med å trekke tillitsvalgte inn i omstillingsplanene spurte han omstillingsenheten om råd for å få etablert et kommunalt trepartssamarbeid i Karasjok. Unni Bjerregaard Moe og Torstein Amdal besøkte Karasjok i begynnelsen av november.

– Vi er imponerte over det lokale engasjementet og drivkrafta for kommunalt trepartssamarbeid som Somby viser, sier Moe og Amdal.

De gir Somby helt rett i at Framtidas Karasjok må organiseres i et kommunalt trepartssamarbeid med partssamarbeid på virksomhetsnivå for å nå de gode intensjonene.

– På sikt, når kommunen skal tilbake i ordinær drift, vil det å etablere et kommunalt trepartssamarbeid også sørge for at det blir lettere å fortsette det gode arbeidet etter at prosjektet er over, sier Moe.

De oppfordrer tillitsvalgte i flere kommuner til å ta initiativ til at kommuner innfører kommunalt trepartssamarbeid.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?