Til hovedinnhold

Magien med trepartssamarbeid

Uansett hvilke utfordringer du har i kommunen din: svaret er mest sannsynlig trepartssamarbeid, ifølge trepartsveteranene ved Fagforbundets omstillingsenhet Unni Bjerregaard Moe og Torstein Amdal.

Uansett hvilke utfordringer du har i kommunen din: svaret er mest sannsynlig trepartssamarbeid, ifølge trepartsveteranene ved Fagforbundets omstillingsenhet Unni Bjerregaard Moe og Torstein Amdal. (Foto: Fagforbundet)

De har gjort det før, og de gjør det igjen: Fagforbundets trepartsveteraner i omstillingsenheten bruker mye tid på å få ansatte og ledere i kommune-Norge til å snakke med hverandre - OG, ikke minst, lytte... Samarbeide, med andre ord.

27.10.2021 av Ellisiv Solskinnsbakk
Sist oppdatert: 31.05.2023

Man kunne jo tenke seg at det er en selvfølge at ansatte, ledere, tillitsvalgte, verneombud og politikere i en kommune snakker sammen og møtes på jevnlig basis. Men i en travel hverdag er det ikke så lett å gjennomføre - man trenger en dytt utenfra. For mange kommuner kommer den dytten fra Fagforbundets omstillingsenhet.

- I begynnelsen tenkte jeg at vi kanskje sparket inn åpne dører, men det er ingen selvfølge at folk finner sammen i regelmessige møter, på tvers av og langs linjene i kommunen som arbeidsplass, sier rådgiver i omstillingsenheten, Unni Bjerregaard Moe.

Det starter med de små tingene

Trepartsveteran og spesialrådgiver i omstillingsenheten, Torstein Amdal, anslår at han har vært i 75 kommuner og satt i gang prosjekter med trepartssamarbeid.

- Det er ofte de små hverdagstingene som virkelig endrer en arbeidsplass. Alt som knirker, enten det er en dør eller dialogen mellom ansatte og sjef, går utover arbeidsplassen, miljøet og tjenesten som utføres, forteller Amdal.

Han husker arbeidsplassen i Namsos som trengte flere kontorlokaler og strevde med å finne en god løsning. Saken ble tatt opp i partssammensatt utvalg. Resultatet etter at de ansatte fikk sagt sitt, var at to personalrom ble slått sammen og det ble frigjort plass. Alle ble fornøyde.

Er det noe som har overrasket deg i løpet av alle disse årene med å innføre trepartssamarbeid i kommuner?

- Ja, det må kanskje være at ledelsen forbausende ofte er redde for å formalisere et samarbeid. Det gjelder både ledere og politikere, sier Amdal.

Det handler om å tørre å forplikte seg - og vise tillit.

Ledere trenger også noen å snakke med

Bjerregaard Moe peker på at det kan være en litt ensom tilværelse å være leder i kommune-Norge, for det er sjelden du møter en lederkollega.

- Mange flyr rundt og slukker branner og det er ikke alltid de kan regelverket godt nok. Da er det gull å ha et team rundt seg å diskutere med, sier hun.

Dette gjelder også for videreutvikling av tjenestene. Spørsmålene som stilles i partssammensatte utvalg da, er: Hvordan gjør vi dette i dag og hvordan kan vi gjøre det bedre?

I svarene fra de ulike partene ligger nøkkelen til å drive og videreutvikle tjenestene på en god måte - et driftsdemokrati.

- Uten slike møtepunkter blir veien fra rådhuset og ut til sykehjemmet veldig lang, sier Bjerregaard Moe.

Bruk trepartssamarbeidet som metode

Høyt sykefravær, arbeidsmiljøproblemer, deltidsproblematikk, for å nevne noe, er eksempler på utfordringer som kan løses ved å bruke trepartssamarbeid som arbeidsmetode. Omstillingsenheten har i løpet av årene erfart at selv på steder der det jobbes godt med trepartssamarbeid, kan det falle sammen etterhvert som folk byttes ut.

- For oss er det viktig at det i den enkelte kommune blir en metode og ikke et prosjekt. På den måten blir trepartssamarbeidet mindre personavhengig, forteller Torstein Amdal.

Alt å vinne på medbestemmelse

Det er kjent psykologi at medbestemmelse øker trivselen for de ansatte. Det gjør også tillitsvalgte i stand til å utføre vervet sitt, og når tillitsvalgte får gjort jobben sin så får også den hovedtillitsvalgte utført rollen sin.

Trepartssamarbeid gjør at tillitsvalgte og fagforeninger ikke blir løpende etter vedtak som blir gjort, men er med underveis og i stor grad initierer vedtak. 

- Selve beslutningene kan kanskje ta litt lenger tid, men det tar mye kortere tid å sette det ut i livet når alle parter har vært med i prosessen, er erfaringen til omstillingsenhetens rådgivere.

Treparts helt til Hurdal

Og sjansene for at flere skal ta i bruk trepartssamarbeidet er ikke akkurat blitt mindre etter at vi fikk ny regjering. Fagforbundets utrettelige jobb med utviklings- og trepartssamarbeid i kommunene ble i høst ble kronet med solid gjennomslag i den nye regjeringsplattformen, den såkalte Hurdalsplattformen.

På side 37 er det som om Fagforbundets omstillingsenhet selv skulle skrevet minst et par av punktene under Tillitsreform.

Regjeringen vil:

- styrke trepartssamarbeidet og rettighetene ansatte har til å bli involvert i alle viktige prosesser, både i staten og i kommunene.

- sikre at offentlige ledere har opplæring i den norske arbeidslivsmodellen og trepartssamarbeidet.

Ble du gira på å samarbeide? Som tillitsvalgt i en fagforening kan du ta kontakt med omstillingsenheten eller gå via forbundsregionen din for å få hjelp til å komme i gang med formalisert partssamarbeid (kontaktinfo finner du på fagforbundet.no).

Fakta om lokalt trepartssamarbeid:

  • er et konstruktivt samarbeid mellom de folkevalgte, administrasjonen og de tillitsvalgte i kommunen.
  • startet med modellkommuneforsøk i noen utvalgte kommuner etter initiativ fra Fagforbundet (daværende Norsk Kommuneforbund) på slutten av 1990-tallet.
  • har hatt og har omfattende statlige programmer som «Kvalitetskommuneprogrammet» og «Saman om ein betre kommune» .
  • er bra fordi de ansatte involveres i utvikling av kvalitet og effektivitet i tjenestetilbudet.
  • må spesielt involvere medarbeiderne som møter innbyggerne.
  • trenger alltid en god forankring hos ledere og folkevalgte.

Relaterte artikler:

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?