Oslo budsjettet for 2022 er på rett vei

Byrådets budsjettforslag 2022 og økonomiplan 2022 – 2025 ble lagt fram 22. september.

22.09.2021 av Martin Halsos
Sist oppdatert: 22.09.2021

- Fagforbundet Oslo mener at Byrådet forslag til budsjett for 2022 er på rett vei.  Vi er fornøyd med deres forslag til sosial utjevning, arbeidslivet og klimaet. Men vi er negative til kutt i bydelene, sier Roger Dehlin leder for fagforbundet Oslo.

Gode forlag til sosial utjevning

- Det er flott at byrådet er opptatt av sosial utjevning. Det er satt av mange penger til tiltak som virker utjevnede. Det er viktig for familier med dårlig råd og for å forhindre utenforskap, sier Dehlin.

 • Styrking av barnevernstilbudet.
 • Gratis AKS til flere.
 • Skolemat til barn og unge.
 • Penger til en tredje sektor i boligmarkedet

Viktig satsing på arbeidslivet

- Vi er også fornøyd med at Byrådet satser på arbeidslivet. Både ved å gi penger til arbeidstrening for unge og videreutdanning for voksne. Det er også mål om at folk skal få hele stillinger og trygge og sikre arbeidsplasser i offentlig eller ideell regi, sier Roger Dehlin.

 • 72 millioner til jobber for ungdom.
 • 10 millioner til sommerjobber for ungdom.
 • 30 millioner til videreutdanning for voksne.
 • Flere heltidsstillinger ved opprettelse av kommunale ressurspooler.

Mindre profittjag i velferden

Byrådet varsler at de to gjenværende sykehjemmene i Oslo som blir drevet av kommersielle selskaper skal overtas av kommunen når dagens anbudskontrakter går ut.

 – Vi er godt fornøyde med at byrådet innfrir valgløftene om å kaste velferdsprofitørene ut av eldreomsorgen. Det viktigste norske markedet for disse selskapene er dermed borte. Nå ser det ut til at kommunen i stedet satser på å utvikle tilbudet i egen regi og i samarbeid med ideelle drivere, uttaler Dehlin.

Bra forslag til klimatiltak

- Byrådet satser stort på å få ned klimautslippene fra transport. Det blir lagt opp til elektrifisering av kommunale kjøretøy. For arbeidsfolk på vei til jobb er det satt av ekstra penger til å opprettholde byens gode kollektivtilbud og flere sykkelveier, forteller Dehlin.

 • 135 millioner for å opprettholde kollektivtilbudet.
 • 25 km med ny og oppgradert sykkelvei.
 • 10 millioner til klimavennlige jobbreiser for kommunens ansatte.

Bekymret for kutt i bydelene

Selv om Fagforbundet Oslo i hovedsak er fornøyd med retningen til budsjettet, så vekker bydelsbudsjettet bekymring.

- Det er foreslått å kutte 92,6 millioner kroner i bydelene. Vi er bekymret for at dette vil gå ut over de ansatte i bydelene og tjenestene til innbyggerne. Bydelene har effektivisert driften i mange år, og har lite å gå på, uttaler Dehlin.

Lenke til budsjettforslaget.

Relaterte artikler:

;