Til hovedinnhold

Konsulenter hadde krav på ansettelse – får erstatning

Dommen

Dommen (Foto: Trude Tjensvoll)

Stendi/Aleris anker ikke de viktigste delene av dommen til høyesterett. Det gjelder blant annet spørsmålet om oppdragstakere hadde krav på fast ansettelse eller ikke. Dermed blir lagmannsrettens kjennelse om at de var å anse som ansatte stående.

20.09.2021
Sist oppdatert: 18.10.2021

Dette er Stendi-saken

14. januar 2019 startet en av de viktigste arbeidsrettssakene på mange år. Fagforbundet gikk til massesøksmål mot Norges største kommersielle velferdsselskap, på vegne av 37 omsorgsarbeidere som jobbet der som konsulenter.

Fagforbundet tapte på flere viktige punkter i Oslo tingrett, men valgte å anke saken inn for lagmannsretten.  22 av saksøkerne valgte å bli med videre.

Lagmannsretten

29. juni 2021 falt dom i Borgarting lagmannsrett, med et helt annet utfall. I motsetning til tingretten, ga lagmannsretten saksøkerne medhold på alle punkter.

De 22 omsorgsarbeiderne mottar betydelige etterbetalinger, og avslutningen av deres kontrakter er satt til side som ugyldig.  Stendi ble dømt til å betale omsorgsarbeiderne 24,1 millioner kroner, pluss betydelige forsinkelsesrenter. De tilkjennes også sakens omkostninger, på 17,5 millioner kroner.

– Jeg er glad på vegne av medlemmene våre som vant i retten. Det er en viktig dom som vil få virkning for mange flere enn ansatte i Stendi-konsernet, sier Fagforbundets advokat Kjetil Edvardsen.

Det er en rekke tilsvarende virksomheter som har liknende arbeidsforhold, der de ansatte må registre seg om selvstendige næringsdrivende, eller konsulenter som de også kalles.

– Nå begynner den store jobben, å rydde opp for alle de andre som jobber under slike vilkår, sier advokaten som har ført saken for Fagforbundets medlemmer.

Ansatt eller selvstendig?

Som oppdragstaker/konsulent blir man ikke omfattet av arbeidsmiljøloven. Man har heller ikke rett til ferie, lønn under sykdom eller en tjenestepensjonsordning. Fagforbundet mener at Stendi har hatt store økonomiske fordeler av å behandle medarbeiderne som selvstendig næringsdrivende «konsulenter» og ikke ansatte. 

Stendi på sin side mente at arbeiderne selv har valgt å være konsulenter selv om de har utført arbeid som i et ordinært arbeidsforhold. Nå har altså Stendi valt å unnlate å anke saken videre og dommen er dermed rettskraftig.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?