Arbeidsgiverpris til Helse Midt-Norge

Nestleder Sissel M Skoghaug overrakte Fagforbundets pris for årets beste arbeidsgiver i sykehus til divisjonssjef Tove Ofstad Holan ved St. Olavs Driftsservice.

Nestleder Sissel M Skoghaug overrakte Fagforbundets pris for årets beste arbeidsgiver i sykehus til divisjonssjef Tove Ofstad Holan ved St. Olavs Driftsservice. - Prisen henger høyt for det er dine egne som har nominert deg, og forslagsstillerne til prisen vektla spesielt tiltakene «partssamarbeid» og «medarbeiderskap», sa Skoghaug.

15.03.2018 av Randi Tevik
Sist oppdatert: 19.03.2018

Prisen til Årets beste arbeidsgiver i sykehus deles ut hvert år på sykehuskonferansen etter at alle fagforeninger og regionale koordineringsledd i Fagforbundet har fått anledning til å sende inn forslag til kandidater etter følgende kriter:

  • Arbeidsgiveren skal ha tilrettelagt arbeid som har resultert i forbedret arbeidsmiljø, effektivitet og kvalitet på tjenestetilbudet, gjennom medinnflytelse og medbestemmelse fra de ansatte.
  • Arbeidsgiveren skal ha fokus på rett bruk av ansattes kompetanse, vektlegging av flerfaglighet og tverrfaglighet som sikrer rett person på rett plass.
  • Arbeidsgiveren har bidratt til tiltak som er i tråd med Samarbeidsavtalen mellom Fagforbundet og Spekter, angående kompetanse, lærlinger, heltid og rett person på rett plass.

Skryt fra de tillitsvalgte

- De tillitsvalgte i divisjonen som er så heldig å ha denne personen som leder, har i lang tid opplevd god medvirkning og innflytelse på overordnet nivå, sa Skoghaug.

Når de ansatte ved St. Olavs Driftsservice fikk vinneren av årets pris til leder - er dette gode samarbeidet videreutviklet og det er blitt en klar målsetning at medvirkning og innflytelse skal gjennomsyre alle 11 avdelinger og 800 ansatte. For å få satt dette i system startet hun prosjektet «Jobbglede». I Jobbglede ligger det flere tiltak som skal bidra til økt trivsel.

Faste møteplasser og godt partssamarbeid

Forslagsstillerne til prisen vektla spesielt tiltakene «partssamarbeid» og «medarbeiderskap». Prosjektet er nå i en driftsfase og har på kort tid bidratt til klare forbedringer i partssamarbeidet. Faste møteplasser er etablert og ledelsen i Divisjon for driftsservice har satt av en egen stilling til å følge opp og støtte de ulike avdelingene. Denne divisjonssjefen for driftsservice har også som mål å videreutvikle driftsservice på en så god måte at konkurranseutsetting ikke skal være et reelt alternativ. Før nåværende stilling som divisjonssjef, har hun tidligere ledet Kundesenteret på sykehuset i 10 år. Avdelingen ble bygget opp fra bunnen av, med medvirkning og samhandling som ledelsesfilosofi.

Gaver og gratulasjoner

Fagforbundets pris for årets beste arbeidsgiver går for første gang til en leder i Helse Midt-Norge. – Så enda en gang, gratulerer til deg Tove Ofstad Holan og til dine medarbeidere.

Prisen er med et trykk av Dang Van Ty, samt 25 000 kroner.

 

 

– Det er stor forskjell på sykehus og varehus (Fagbladet)

 

 

 

;