Hva er Hovedavtalen?

14.01.2020
Sist oppdatert: 14.01.2020

Hovedavtalen  omhandler de grunnleggende spillereglene i arbeidslivet, og inneholder bestemmelser om medbestemmelse, rettigheter og plikter og samhandling mellom arbeidsgivere og tillitsvalgte.

Hovedavtalen sikrer retten til å ha tillitsvalgte som opptrer på arbeidstakernes vegne, og kan for eksempel gi de ansatte rett til informasjon og innsyn. Avtalen trekker opp hvilke spilleregler som gjelder på arbeidsplassen for informasjon, samarbeid og konfliktløsning, og sikrer også tillitsvalgte mot usaklig oppsigelse.

Les mer og se hovedavtalene på tariffsidene for de ulike områdene:

Se flere områder på lønn og avtaler

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?