Til hovedinnhold

Ledertreningsprogram for ledere uten personalansvar

(Foto: Herlung, Sandra Marie)

Er du fagleder, gruppeleder eller har en annen type lederstilling uten personalansvar? Da kan du søke på Fagforbundet ledertreningsprogram for ledere uten personalansvar. Programmet går over tre samlinger og er utviklet og gjennomføres i samarbeid med det anerkjente konsulentselskapet Administrative forskningsfond (AFF). OBS: Søknadsfristen er 08. september.

23.08.2019 av Sandra Marie Herlung
Sist oppdatert: 13.09.2019

Fagforbundet har gleden av å kunne tilby våre medlemmer en ny mulighet til å delta på ledertreningsprogram for ledere uten personalansvar. Fagforbundet tilbyr tre ulike ledertreningsprogram og på dette programmet er fokus på utvikling av egen lederrolle pog lederstil, utvidelse av handlingsrom og bygge gode team. 

Samling 1: 31.okt - 01.november 2019
Samling 2: 12-13. desember 2019
Samling 3: 12-13. mars 2020

Du kan søke om deltakelse HER 
Søknadsfrist er: 08. september

På programmet vil du bli kjent med deg selv som leder og få ny kunnskap om viktige temaer knyttet til ditt lederskap. Programmet gir deg en unik læringsarena hvor du treffer andre ledere i lignende situasjoner. Ledertreningsprogrammer har som ambisjon at du skal få akkurat det påfyllet du trenger for være rustet til de oppgavene som ligger foran deg. Programmet er utviklet og leveres i samarbeid med eksperter på lederutvikling i AFF, Norges ledende leverandør av lederutvikling og arrangør av Solstrandprogrammene.

For å sikre høy grad av læring og utvikling, legges det opp til stor grad av egeninnsats i og mellom samlingene, erfaringsdeling og praktisk bruk av teorien som presenteres

Om kursholderne

Elisabeth Østrem fra AFF (Administrativt forskningsfond) er programansvarlig. Hun er utdannet psykolog og arbeider med prosessorientert lederutvikling for grupper og individer, og er prosjektleder for store internasjonale lederutviklingsprogram i AFF. Hun har tidligere også vært avdelingsdirektør i AFF. Christina Kårstad og Sandra Marie Herlung er gruppekonsulenter. De er begge rådgivere i Fagforbundet.

Praktisk informasjon:

Samling 1: Personlig ledelse og rollen som leder uten personalansvar
Samling 2: Teamledelse og motivasjon
Samling 3: Kommunikasjon 

Samlingene vil bli holdt på en gjestegård utenfor Gardermoen. 

Målgruppe:
Medlemmer av Fagforbundet uten direkte personalansvar, men med enten et fagansvar eller koordineringsansvar.
Vi ønsker deltagere fra hele landet. Det er ønskelig å ikke ta inn store grupper fra samme arbeidssted.

Krav
-Som deltaker er det forventet at du opholder deg på kursstedet under hele samlingene og deltar på alle samlingene. Det vil ikke være mulighet til å delta delvis eller kun på noen av samlingene.  
-Deltagere  ha avklart med arbeidsgiver om mulig deltagelse på ledertreningsprogrammet.
-Deltakere må være foreberedt på å gjøre noe arbeid mellom samlingene. 

Søknad om å delta:
For å legge til rette for et best mulig ledertreningsprogram vil Fagforbundet og AFF på bakgrunn av søknadene sette samme en gruppe av deltakere som sikrer et optimalt læringsmiljø. 

Kostnad:
Ledertreningsprogrammet er et gratis tilbud til våre medlemmer. Det som dekkes er; deltakeravgift, måltider og overnatting. Reiseutgifter dekkes ikke, det må arbeidsgiver eller deltager dekke selv.

NB: Dersom du er forhindret fra å delta på programmet og ikke får varslet om dette innen 2 uker før programstart vil du bli fakturert kr 5000.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?