Svar til sjefen

svartilsjefen_HEADER_1080x1920.jpg

Vet du hva som er innafor på jobb? Vi hjelper deg! Å være ung i arbeidslivet er ikke alltid en enkel jungel å manøvrere seg i. Du må både vite hvilke rettigheter og hvilke plikter du har, kort sagt: hva er det egentlig innafor av sjefen å be deg om. Kontrakt, opplæring, overtid, hva er det egentlig som gjelder? Fagforbundet Ung gir deg svaret du kan sende rett til sjefen.

sjefen - Overtidsbetaling? Du valgte jo å bli igjen selv :/
deg - Jeg har jobbet utover lovens grenser, og har rett på overtidsbetaling selv om jeg er på tilbudssida.
Dette og mye annet vil du få hjelp av en tillitsvalgt til å svare på -  husk å melde deg inn!
sjefen - Tenker vi dropper kontrakt, vi kjenner jo hverandre
- Vi venter med kontrakt til vi ser hvordan det går!
deg - Vi trenger å ha en skriftlig kontrakt, så vi aldri blir uenige om hva vi egentlig har avtalt.
Dette og mye annet vil du få hjelp av en tillitsvalgt til å svare på -  husk å melde deg inn!
sjefen - Vi er ikke nok folk til å gi deg opplæring, men det går vel fint?
- Opplæring? Tror vi bare kjører på, jeg!
deg - Jeg må ha opplæring for å kunne gjøre en god og riktig jobb. Opplæringen skal dessuten være betalt!
Dette og mye annet vil du få hjelp av en tillitsvalgt til å svare på -  husk å melde deg inn!
sjefen - Høyere lønn? Skulle alle hatt det så ville vi gått konk...
- Vi pleier ikke å gi høyere lønn selv om du har fått en høyere stilling. Ville jo blitt litt urettferdig overfor de andre :/
deg - Tarifflønna for bransjen har gått opp i år. Det er rimelig at min lønn også går opp like mye.
Lønnsforhandlinger og mye annet kan en tillitsvalgt hjelpe deg med -  husk å melde deg inn!
sjefen - Vi pleier ikke å ta pauser, så det må jeg nok trekke fra lønna :/
- Vi har ikke noe pauseordning, så du får snike i deg en matbit når det er rolig :)
deg Vaktene mine er så lange at jeg har krav på pause, og siden jeg ikke kan gå fra arbeidsplassen i pausen, skal pausen være betalt!
Dette og mye annet vil du få hjelp av en tillitsvalgt til å svare på -  husk å melde deg inn!
sjefen - Håper du synes det er greit med gavekort i stedet for feriepenger!
- Feriepenger? Tror ikke det, du var jo så mye syk i fjor :/
deg Jeg har rett til å få feriepengene mine utbetalt. Hvis jeg ikke får det, vil jeg forfølge saken videre.
Dette og mye annet vil du få hjelp av en tillitsvalgt til å svare på -  husk å melde deg inn!
sjefen - Glemte visst å sende denne :P Her er vaktlista for i morgen!
- Siden vi er så få nå, må alle jobbe mer neste måned. Håper det går fint!
deg Oppsatt arbeidsplan skal være lett tilgjengelig for meg, og jeg har rett til å vite når jeg skal jobbe i god tid før vakta starter.
Dette og mye annet vil du få hjelp av en tillitsvalgt til å svare på -  husk å melde deg inn!
sjefen - Verneombud? Det har vi ikke, men du kan komme til meg hvis det er noe.
- Verneombud? Tror ikke man må ha det på sånne steder som dette.
deg På alle arbeidsplasser har man plikt til å velge verneombud. Det står i loven. Det er viktig for arbeidsmiljøet, og vi må få det på plass så fort som mulig!
Dette og mye annet vil du få hjelp av en tillitsvalgt til å svare på -  husk å melde deg inn!
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?