Ønsker hele stillinger for alle i helsevesenet

Solveig Håbetsås er medlem i Fagforbundet sykehus og helse Oslo og hovedtillitsvalgt ved Universitetssykehuset i Oslo. Klinikk for hode, hals og rekonstruktiv kirurgi. Nevroklinikken. Ortopedisk klinikk.

Solveig Håbetsås er medlem i Fagforbundet sykehus og helse Oslo og hovedtillitsvalgt ved Universitetssykehuset i Oslo. Klinikk for hode, hals og rekonstruktiv kirurgi. Nevroklinikken. Ortopedisk klinikk. (Foto: Solveig Håbetsås)

Hurra for alle sykepleiere! I anledning sykepleierdagen 12. mai har vi intervjuet Solveig Håbetsås, sykepleier, hovedtillitsvalgt og medlem av Fagforbundet sykehus og helse Oslo.

11.05.2022 av Martin Halsos
Sist oppdatert: 12.05.2022

Gratulerer med sykepleierens dag!  Hvordan ble du sykepleier?

- Jeg begynte på sykepleierskolen for veldig mange år siden. Den gangen klarte jeg ikke å fullføre skolen, og ble hjelpepleier i stedet. Etter hvert ønsket jeg meg en mer interessant og utfordrende arbeidsdag, og begynte på nytt som sykepleierstudent ved siden av jobben.

Hva er det beste med jobben?

- Som sykepleier kan man jo jobbe med så mye forskjellig. Noen er fornøyde med å jobbe på samme arbeidsplass i alle år. Andre har lyst til å videreutdanne seg, eller jobbe et annet sted etter en stund. Det er mange muligheter for en sykepleier.

- I dag jobber jeg i 30 prosent stilling ved Nevrologisk sengepost på Rikshospitalet ved siden av mine 70 prosent som hovedtillitsvalgt ved tre av klinikkene på Oslo universitetssykehus. Det er en flott avdeling å jobbe på. Kollegaene er hyggelige, og pasientgruppen er spennende. Vi tar imot pasienter fra hele landet som skal utredes og følges opp for nevrologiske sykdommer. Det er veldig fint å følge med når alt går bra. Det gjør det i de fleste tilfeller. Vi ser at for eksempel at tale og bevegelser bedres eller kan komme helt tilbake i løpet av timer. Det kan være ganske rørende å oppleve.

Er det noe som burde være bedre?

-  Ja, flere ting. I dag har vi studenter som kun får fem ukers praksis på sykehus. Det er skammelig lite. Det er skummelt å være nyutdannet sykepleier og plutselig ha ansvar med så lite praksis med akutt syke pasienter. Det er ikke mange arbeidsplasser som gir så mye opplæring som min avdeling. Hos oss får alle nyansatte får et fast oppsatt opplæringsprogram, og går sammen med en annen sykepleier i fem uker. Til og med jeg gjorde det da jeg begynte. Og da hadde jeg jobbet som sykepleier i sju år allerede.

- Helsefagarbeidere bør få forkortet utdanning når de begynner på sykepleiestudiet. Eller få godkjent utdanningen som en del av løpet til å bli sykepleier. Da jeg begynte å studere til å bli sykepleier oppdaget jeg raskt at det var en stor fordel at jeg hadde jobbet som hjelpepleier i mange år. Forståelsen av yrket og grunnkunnskapene lå i ryggmargen. På grunn av det mener jeg at helsefagarbeidere bør få en fordel ved opptak til sykepleiestudiet. Jeg tror at mange av de som har denne erfaringen blir de beste sykepleierne.

- Videre mener jeg at alle som jobber i helsevesenet skal ansettes i hele stillinger. Mindre stillinger tjener man ikke nok til å kunne leve av. Du kan ikke kjøpe deg egen bolig, og du taper pensjonspoeng. Du må hele tida jakte på ekstravakter for å øke lønna uten hel stilling. Det vil si at du må jobbe mange flere helger, og du vet aldri om du kan ha fri til å gjøre andre ting. Det er slitsomt å jobbe på denne måten.

Hvorfor valgte du å organisere deg i Fagforbundet?

- Jeg var medlem i Fagforbundet da jeg var hjelpepleier. Jeg byttet til Norsk sykepleierforbund da jeg var ferdig utdannet. Jeg trodde var noe man måtte gjøre som sykepleier, men jeg fant meg aldri til rette. Jeg følte jeg forsvant i et stort maskineri. Jeg ante ikke hvem som var min tillitsvalgte, og kursene kostet en liten formue. Da jeg gikk tilbake til Fagforbundet var det som å komme hjem. Som sykepleier kan jeg ikke gjøre alt. Gjennom mine verv og min daglige yrkesutførelse, møter jeg de andre yrkesgruppe og ser hvor viktige de er. Jeg er avhengig av portøren, sekretæren, renholderen, kjøkkenmedarbeideren, fysioterapeuten og ergoterapeuten hver dag. Det skaper en fellesskapsfølelse som jeg føler meg hjemme i.

Har du noen ønsker for lønnsoppgjøret?

- Jeg vil at lønna skal matche det ansvaret vi har og det at vi jobber døgnet rundt, i helger og på helligdager. Det må bli langt bedre tillegg for kveld, natt og helg, mener jeg.

Relaterte artikler:

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?