Til hovedinnhold

Fagforbundet er imot de nye smittevernreglene i barnehage, SFO og skole

Foto: Birgit Dannenberg / Fagforbundet

Foto: Birgit Dannenberg / Fagforbundet (Foto: Birgit Dannenberg / Fagforbundet)

– Vi har fått svært sterke reaksjoner på regjeringas nye smittevernregler fra våre medlemmer i barnehage, SFO og skole, sier Fagforbundets leder, Mette Nord.

07.01.2022 av Informasjonsavdelinga
Sist oppdatert: 07.01.2022

Regjeringa legger opp til at ansatte i skoler, SFO og barnehager får unntak fra smittekarantene i arbeidstida. Ansatte som har vært i nærkontakt med en smittet, kan gå på jobb, men må være i karantene i fritida.

– Fagforbundet mener de nye smittevernreglene er uheldige, og mener de ansatte i barnehage og skole bør ha de samme karantenereglene som befolkninga forøvrig. Fagforbundet reagerer også på at regjeringa innfører nye regler uten å ha drøftet dette med organisasjonene til de ansatte i barnehager, SFO og skoler. Vi mener regjeringa bør utsette innføringen av nye regler til etter at de har vært drøftet med partene i arbeidslivet, sier Nord.

Fagforbundet mener også at regjeringa tydeligere bør klargjøre hvilke konsekvenser nye regler får for både de ansatte og barna i barnehage, SFO og skole.

– Våre medlemmer i oppvekstsektoren er bekymret for at de blir sterkt utsatt for smittefare, og de er redde for at de selv skal bli smittet og risikere å smitte egen familie. De ansatte i barnehage, SFO og skole har lite smittevernutstyr og er så tett på barna at det vil være vanskelig å unngå å bli smittet. Dessuten har de i lang tid hatt en svært stor arbeidsbelastning, noe som kan bli ytterligere forverret som følge av mer smitte i samfunnet, understreker lederen av Fagforbundet.

Fagforbundet har forståelse for målet om at skoler og barnehager skal være mest mulig åpne, for å sikre barn en så normal hverdag som mulig. Likevel mener forbundet at regjeringa må vise større forståelse for den krevende situasjonen som de ansatte står i.

Samtidig gir Nord klar beskjed til kommunen: – Sørg for at de ansatte i barnehage, skole og SFO blir prioritert og får tatt boosterdosen så raskt som mulig. De er viktige for oss, for barna og ungdommen vår, og de må gis den beskyttelsen som vaksinen og boosterdosen gir.

Fagforbundet har om lag 50.000 medlemmer som jobber i barnehage, SFO og skole.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?