Til hovedinnhold

Funksjonshemmede diskrimineres fortsatt

DISKRIMINERES: 3. desember markeres FNs internasjonale dag for funksjonshemmede – en gruppe som diskrimineres daglig.

DISKRIMINERES: 3. desember markeres FNs internasjonale dag for funksjonshemmede – en gruppe som diskrimineres daglig. (Foto: Mostphotos)

3. desember markeres FNs internasjonale dag for funksjonshemmede – en gruppe som diskrimineres daglig.

02.12.2021 av Fagforbundet Ung
Sist oppdatert: 02.12.2021

Rundt 15 prosent av verdens befolkning lever med en form for funksjonshemming. Dette gjør personer med nedsatt funksjonsevne til verdens klart største minoritet, ifølge FN. Den internasjonale dagen for funksjonshemmede markeres hvert år den 3. desember, for å bevisstgjøre verden om situasjonen for mennesker med nedsatt funksjonsevne og stimulere til tiltak som kan gi like muligheter til alle mennesker – uansett funksjonsevne. 

Over én milliard mennesker lever med en eller annen form for funksjonshemming, og i Norge i dag er det ulovlig å diskriminere funksjonshemmede – akkurat på samme måte som det er ulovlig å diskriminere noen på grunn av blant annet kjønn, etnisitet, seksuell orientering og religion.  

Vi er vel alle enige om at personer med funksjonsnedsettelse skal kunne ha de samme mulighetene som alle andre, likevel diskrimineres funksjonshemmede i Norge daglig.  

Ifølge Norges Handikapforbund vet vi at mennesker med funksjonsnedsettelser: 

  • Ikke kommer inn i offentlige bygg som rådhus, skoler, butikker og kafeer på grunn av trapper, terskler og mangel på heis og ramper. 
  • Ikke kan benytte offentlig transport, som ofte er utilgjengelig. 
  • Ønsker å jobbe, men ikke kommer inn på arbeidsmarkedet. Mange opplever for eksempel ikke å bli tatt inn til jobbintervju. 
  • Tas ut av ordinær undervisning i skolen eller sendes på spesialskoler. 
  • Plasseres mot sin vilje på institusjon eller i institusjonsliknenede boformer. 
  • Er mer utsatt for vold, trakassering og hatytringer enn andre. 
  • NHF mener derfor at diskrimineringsvernet for funksjonshemmede må styrkes og at funksjonshemmede må beskyttes mot vold og trakassering. 

I dag står over 100 000 funksjonshemmede i jobbkø. En undersøkelse utført av Funksjonshemmede Fellesorganisasjon viser at svært få bedrifter kjenner til hvordan de kan legge til rette for ansatte med nedsatt funksjonsevne, og de kjenner ikke til hvilke tilretteleggingsbehov de kan få støtte til. Det betyr at over 100 000 arbeidsvillige, kapable folk ikke får jobb, fordi arbeidsgivere ikke vet hvordan – eller ikke vil – legge til rette for dem.  

I desember 2017 kunne SSB fortelle at unge med funksjonsnedsettelser har langt lavere livskvalitet enn sine jevnaldrende ellers i befolkningen. Mens 75 prosent i alderen 25–44 år stort sett er fornøyd med livet og synes det de driver med er meningsfylt, er andelen blant unge funksjonshemmede nede i 40 prosent. 

Folk med funksjonsnedsettelser diskrimineres daglig. Butikker, offentlig transport og uteliv. Det handler om høye fortauskanter og uleselige nettsider, og restauranter der du må komme inn bakdøra fordi hovedinngangen har trapp. Det handler om et arbeidsliv som ikke legger til rette for å inkludere folk, og det handler om mobbing og trakassering av folk.  

Vi skal likevel ikke svartmale situasjonen. Det moderne samfunnet går stadig framover. Nye bygninger har strenge krav til universell utforming, nettsider legger bedre til rette for synshemmede og diskrimineringsvernet styrkes med stadig sterkere lovverk. Det er fortsatt langt fram til vi når et helt likestilt samfunn, men vi beveger oss framover.  

Fagforbundet Ung er opptatt av at alle skal være inkludert i arbeidslivet, uansett funksjonsnivå. Dette er en utfordring vi veldig gjerne vil løfte for å rette søkelys på behovet for et mer inkluderende arbeidsliv. Mangfold er viktig på alle arenaer i samfunnet, og derfor markerer vi denne dagen – derfor markerer vi FNs internasjonale dag for funksjonshemmede! 

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?