Ungdomsledere støtter Fagforbundet Ungs heltidskampanje

Får støtte av undomsledere: Astrid Willa Eide Hoem, AUF, Alberte Bekkhus, Rød Ungdom, Torleik Svelle, Senterungdommen og Synnøve Kronen Snyen, Sosialistisk Ungdom, støtter Fagforbundet Ungs ønske om en heltidsreform.

(Foto: Fagforbundet)

Leder av Fagforbundet Ung, Victoria De Oliveira, ønsker seg en heltidsreform og fikk med seg Jonas Gahr Støre til Utøya for å lansere kampanjen ABC Deltid. Nå får hun støtte fra de rødgrønne ungdomslederne, samt lovnader fra Ap-lederen.

– Å jobbe for heltid er en hovedsak for Arbeiderpartiet. Det er knyttet til kommuneøkonomi. Derfor er det viktig at vi prioriterer en bedre kommuneøkonomi framfor skattekutt. Vi skal arbeide for en heltidsreform og sørge for at loven brukes for å fremme det, lover Støre.

Fagforbundet Ung har fire krav til Arbeiderpartiets leder og statsministerkandidat.

– Vi ønsker oss lovfesta rett til heltid og en heltidsreform. Dette er viktig for våre medlemmer, og det er krav nummer én, sier Victoria De Oliveira.

Heltid med i 100-dagersplan

– Når man tilbyr unge nyutdanna fagarbeidere deltidsstillinger som gjør at de ikke har mulighet til å få endene til å møtes er det en kjempeutfordring.

Oliveira har selv jobbet som renholder på sykehjem, pleieassistent og vernepleier og sittet med mobilen i handa og håpet på ekstravakter. I Arbeiderpartiets 100-dagersplan for ny regjering lover de å jobbe for «sørge for faste ansatte, fagarbeidere og lærlinger ved å utvikle en Norgesmodell for et seriøst arbeidsliv».

Victoria De Oliveira og Jonas Gahr Støre diskuterer deltidskrisa under lanseringa på Utøya. Ap-lederen mener bevisbyrden må snus når det gjelder rett til større stilling.? Hvis folk holdes i deltid og vil jobbe heltid må bevisbyrden snus. Du skal ikke måtte bevise at du har rett til det, det er de andre som må bevise at det ikke går, sier Støre. (Foto: Lars Helgerud)

ABC Deltid – oppslagsverk om deltidskrisa

Fagforbundet Ung har lagd en guide fra A-Å som skal hjelpe den enkelte til å forstå deltidskrisa. På nettsiden ABC Deltid finner du en rekke temaer som beskriver konsekvensene av ufrivillig deltid og forslag til hva som kan gjøres.

– Vi snakker mye om deltidskrisa, men hva betyr egentlig det. Det er ulike temaer, f.eks. på B har vi Boligdrømmen. Det er ikke enkelt på komme inn på boligmarkedet med deltidsstilling. Så vi forklarer hva Fagforbundet står for. Vi mener alle skal ha en mulighet til å jobbe fulltid slik at de får mulighet til å få lån i banken, sier Oliveira.

Likestillingsutfordring

Hun mener det må tas grep for dem som rammes.

– Det er kvinners arbeidsliv som i hovedsak rammes av deltid. Det å systematisk ikke ha hele stillinger i en hel sektor kan nesten ses på som sosial dumping, bare at man kaller det deltid, mener Oliveira.

Fagforbundet Ung håper tillitsvalgte, medlemmer og arbeidsfolk vil snakke om deltid og de utfordringene det gir.

– Vi må snakke om de utfordringene som er felles og tørre å løfte dette opp på arbeidsplassen. Også vi håper folk vil dele og spre den digitale kampanjen, oppfordrer Victoria De Oliveira.

Her er kravene fra Fagforbundet Ung til Ap

  • Vi krever at det arbeides for en heltidsreform  
  • Lovfestet rett til heltid 
  • Legge til rette for gjennom bedre kommuneøkonomi, som gir mulighet for å kun lyse ut hele stillinger
  • Vi krever at heltidsreformen er et kvinneløft like mye som et heltidsløft.  

Se overleveringen av kravene 10. august på Utøya

Se også paneldebatten om heltid

Forsterket heltidserklæringen

Fagforbundet, KS, Delta, Fellesorganisasjonen og Norsk Sykepleierforbund har forsterket heltidserklæringen fra 2013. Den nye erklæringen ble signert under Arendalsuka.

Fagforbundets leder Mette Nord stilte i paneldebatt sammen med lederne av KS, Delta, Fellesorganisasjonen og Norsk Sykepleierforbund. (Foto: Lars Helgerud)

Leder av Fagforbundet, Mette Nord, deltok i en paneldebatt  om heltid og signerte heltidserklæringen sammen med de andre partene. De står side om side i kampen for flere hele, faste stillinger og om å utvikle en heltidskultur i Kommune-Norge.

Nord mener heltidserklæringen vil skape en ny giv i arbeidet med heltidskultur i kommunesektoren.

– Det er enighet om flere punkter som det blir viktig å jobbe med fremover. Nå har vi enda mer kunnskap og det har blitt utviklet nye verktøy. Heltidserklæringen er et nytt skritt mot en heltidskultur i kommunene, sier Nord.

Forsker Leif Erik Moland forteller at kommuner som har en strategi, plan og politiske vedtak har kommet lengst.

– Det handler om politisk vilje og at det tilrettelegges for partssammensatt arbeid. Prosessen må involvere alle hvis det skal bli gode resultater,  Nord.  

Arbeidsbelastningen er for tøff

Fagforbundet sin egen medlemsundersøkelse viser at den viktigste grunnen til at våre medlemmer jobber deltid er at arbeidsbelastningen er for høy.

– Jeg vil slå hull i myten at så mange ønsker å jobbe deltid frivillig. Over halvparten av våre medlemmer som jobber deltid sier at arbeidsbelastningen er for tøff. Det er noe feil med organiseringen og bemanningen er for lav, sier lederen av Fagforbundet.

– Det er ikke langvakter som løser dette problemet ene og alene. Det vil være en så stor belastning som gjør at mange velger seg bort fra yrket. Vi må ha en rettferdig arbeidsfordeling mellom ansatte, avslutter Mette Nord.

Sjekk deltidsrapporten fra din valgkrets!

Fagforbundet har undersøkt hvor store stillinger som lyses ut for sykepleiere og helsefagarbeider i Norge og laget deltidsrapporter fra alle landets valgkretser. Det lyses ut mange stillinger for helsefagarbeidere men kun 18 prosent er en heltidsstilling. Aller verst er det i Vestfold og Telemark, der er kun én prosent av stillingene som lyses ut er heltid.

Nesten to av ti stillinger som lyses ut på landsbasis er under 20 prosent stilling.

Deltidsrapportene bygger på informasjon fra Fagforbundets medlemsundersøkelse og fra Deltidslista, hvor Retriever har samlet tall over utlyste helsefagarbeiderstillinger.