Lederbytte i Fagforbundet Ung

LEDERBYTTE: Mats Monsen går av som leder av Fagforbundet Ung, og Victoria De Oliveira rykker opp og tar over vervet.

(Foto: Martine Grymyr)

Etter fire år som leder av Fagforbundet Ung, går Mats Monsen videre til Fagforbundet Trondheim. Victoria De Oliveira rykker opp og blir ny leder.

Monsen har nemlig takket ja til å bli nestleder av Fagforbundet Trondheim, og trønderen retter dermed nesa hjemover igjen. Det betyr at nestleder av Fagforbundet Ung, Victoria De Oliveira, tar over ledervervet etter Mats Monsen. Ungdomsutvalget har innstilt på at Jeanette Lea Romslo, som sitter i Fagforbundets sentrale ungdomsutvalg skal være den nye nestlederen av Fagforbundet Ung, hun vil velges av landsstyret i september. 

Jeanette Lea Romslo går inn som ny nestleder av Fagforbundet Ung. (Foto: Privat)

Vi har bedt Monsen og Oliveira oppsummere ungdomsarbeidet de siste årene, og gi oss en pekepinn på hva som ligger i kortene framover for ungdommen.  

Monsen oppsummerer sin tid sentralt 

“Åtte år i opposisjon har preget arbeidet for Fagforbundet Ung. Vi er en bevegelse som har vært vant til å bli lyttet til og tatt med i viktige avgjørelser, derfor har det vært en viktig jobb for oss å prøve å påvirke politikken som føres likevel, både gjennom høringssvar, saker i media, og kontakt med de rødgrønne partiene, fordi de ønsker å lytte til oss.  

Men de siste årene kan oppsummeres med engasjement og kampvilje for våre medlemmers viktigste saker. Jeg vil si vi har prioritert noen saker ekstra mye.”  

Det har vært:

  • Hele faste stillinger
  • Nei til profitt i velferden
  • Rett til læreplass og bedre opplæringsvilkår
  • Tannhelse inn i egenandelsordningen

Hva har vært de viktigste sakene du har jobbet med?  

“Personlig så har rett til læreplass og bedre opplæringsvilkår vært den viktigste, fordi jeg selv er barne- og ungdomsarbeider og jeg har sett hvor stor forskjellsbehandling det er blant lærlinger. Skal vi ha nok arbeidskraft i framtida, så trenger vi flere fagarbeidere, og da må vi gi ungdom som ønsker læreplass muligheten til å fullføre fagbrevet sitt.

Dette er en enda et eksempel på at regjeringen ikke lytter til oss. De planlegger å bytte ut to år med praksis med teori. Hadde de snakket med oss kunne vi sagt ifra at dette vil skape et A- og B-lag for de som er utdannet fagarbeidere, men som vanlig så ønsker ikke den borgerlige regjeringen å høre på fagbevegelsen.  

Samtidig så må jeg nevne en sak vi satt ekstra mye fokus gjennom flere år, og det er tannhelse inn i egenandelsordningen. Vi har klart å få ekstra slagkraft fram mot årets stortingsvalg, hvor både Rødt og SV har løftet denne som en kampsak, og Senterpartiet og Arbeiderpartiet har sagt til oss at de også støtter kampen vår, og vil være med å prioritere tannhelse om de vinner stortingsvalget. Jonas Gahr Støre var ekstra tydelig på dette til oss da han besøkte Fagforbundets landsstyremøte tidligere i år.” 

Hva håper du for Fagforbundet Ung framover?  

“Siden landsmøtet i 2017 har vi arbeidet med å løfte studentarbeidet til Fagforbundet til nye høyder. Det har vært både spennende, men også krevende arbeid, men som vi allerede kan si at vi ser noen frukter av. Dette håper jeg vil bli en av vår tids store suksesshistorier. Skal vi også være et sterkt forbund i framtida, må også studentene oppleve at det er i Fagforbundet de hører hjemme. Da må Fagforbundet lytte til Fagforbundet Ung, og dette blir spennende å følge med på. Jeg skal i alle fall støtte det nye sentrale ungdomsutvalget med det jeg kan! 

Jeg vil takke Fagforbundet for tillitten som leder av det sentrale ungdomsutvalget de siste fire årene. Det har betydd mye for meg personlig å være fagarbeider og kunne bidra sentralt i forbundet mitt, og det har gitt meg ekstra mye engasjement og kampvilje for å stå på for bedre lønns- og arbeidsvilkår for medlemmene våre.  

Også vil jeg takke alle som sitter i det sentrale ungdomsutvalget, og som har sittet i det sentrale ungdomsutvalget, for samarbeidet. Jeg vil også takke alle dyktige og engasjerte ungdomstillitsvalgte i hele organisasjonen for samarbeidet. Dere gjør en utrolig viktig jobb og jeg har satt pris på både samarbeidet vårt, når man jobber så tett sammen i mange år så danner det seg et sterkt vennskap og fellesskap blant oss, og det har jeg satt stor pris på.  

Nå skal jeg til Fagforbundet Trondheim hvor jeg skal fungere som nestleder og jeg ser fram til å være med å bygge organisasjonen vår videre sammen med alle dyktige tillitsvalgte vi har i Fagforbundet.” 

Oliveira om å være ny leder 

“Først og fremst skal vi bidra til å vinne valget og sørge for en ny rødgrønn regjering med et sterkt Arbeiderparti i spissen. Den jobben er vi allerede i gang med, men det vil være den første store oppgaven. Når vi vinner, er saker som retten til heltid og gratis tannhelse for alle, to toppsaker vi vil kreve inn i en ny regjeringsplattform. Økt fokus og et løft for yrkesfagene, og gjøre det mulig å være heltidsstudent, er også toppsaker for oss i Fagforbundet Ung, og viktige saker for våre medlemmer.  

Det har vært krevende med koronasituasjonen og det har gjort det vanskelig å følge opp alt ungdomsarbeidet tilstrekkelig. Derfor blir en av de viktigste sakene å bygge opp og styrke ungdomsorganiseringen vår. Sørge for trygge ungdomstillitsvalgte, slik at de får plass til engasjementet sitt i forbundet vårt.  

Jobben frem mot LO-kongress våren 2022 og ikke minst Fagforbundets landsmøte høsten 2022, blir også viktig. Vi har mange saker vi ønsker gjennomslag for. Vi ønsker å styrke ungdomsarbeidet, og ikke minst satsningen på lærlingene og studentene. Her er det både organisatoriske og politiske saker vi vil kreve gjennomslag for, både internt i forbundet, og i hele LO-systemet.  

Det er ti år siden terroren 22. juli som tok livet av 77 mennesker. Terroren rammet hele arbeiderbevegelsen og sammen må vi ta et oppgjør med det som gjorde terroren mulig. Sammen skal vi lytte, løfte og ikke minst stille spørsmålene vi trenger i debatten. Vi skal være en politisk stemme som skal være med å løfte debatten. Jeg er stolt av, og mener det politiske arbeidet Fagforbundet Ung har lagt bak seg og som vi vil fortsette med, vil være en styrke i dette arbeidet.” 

Hvordan skal Fagforbundet Ung nå målene sine?  

“Ungdom er ikke bare fremtiden, men også nåtiden og vi skal kreve vår plass. Gjennom gode planer og målrettet arbeid. Men det vil være ekstra krevende fordi mye av arbeidet har ligget på is grunnet koronasituasjonen. Derfor blir det ekstra viktig å trygge uteapparatet, og sørge for at de nærmest medlemmene kan gi de, det de trenger.  

Vi må bruke hele ungdomsorganiseringen for å nå målene, alt fra sentralt ungdomsutvalg til ungdomstillitsvalgte i lokalforeningen. Vi skal skolere, trygge og spre det gode engasjementet og kunnskapen vi har, med hverandre. Vi har de beste tillitsvalgte, det skal hele forbundet, og ikke minst medlemmene, merke.” 

Studentarbeidet er hjertesaken 

“Som høgskoleutdannet vernepleier er studentarbeidet min store hjertesak, og har vært det siden jeg ble student og ungdomstillitsvalgt i min lokale fagforening i 2014. Jeg har arbeidet med og drømt om endring lenge og jeg har siden jeg ble valgt til nestleder av Fagforbundet Ung i 2017 arbeidet hardt for en intensivering av studentarbeidet. Først gjennom et studentprosjekt drifta av Fagforbundet Ung, som jeg vil si har bidratt til å virkelig sette søkelys på arbeidet.  

Nå skal jeg få lede et nytt studentprosjekt i regi av forbundsstyret. Jeg er ekstremt glad for å se forbundet vårt våkne til liv og få et felles engasjement for studentarbeidet. Derfor gleder jeg meg ekstra til å jobbe videre med å styrke Fagforbundets rolle hos studentene og de med høyreutdanning. Hvis vi skal lykkes i fremtiden, må vi lykkes med studentarbeidet!”