Arbeiderbevegelsen skal aldri tie

TILBAKE PÅ UTØYA: Fagforbundet Ung har et nært forhold til Utøya. Her fra sommerkonferansen i 2015.

(Foto: Martine Grymyr)

22. juli var et angrep på demokratiet, ytringsfriheten, sosialdemokratiet og arbeiderbevegelsen. – På tiårsdagen for terrorangrepet står arbeiderbevegelsen skulder ved skulder med AUF, sier avtroppende leder av Fagforbundet Ung, Mats Monsen, som selv opplevde marerittet ved Utøya.

I år er det 10 år siden terrorangrepet 22. juli i regjeringskvartalet og på Utøya. Fagforbundet Ung ønsker å bidra til sterkere støtte til AUF og tettere samarbeid mot ekstremisme, rasisme og fremmedfiendtlige holdninger.  

– Arbeiderbevegelsen må stå skulder ved skulder med AUF i kampen for våre verdier som demokrati, ytringsfrihet og mangfold, sier Mats Monsen, avtroppende leder i Fagforbundet Ung. 

– Terrorangrepet 22. juli var et angrep på demokratiet og ytringsfriheten, men det var også et angrep på AUF og Arbeiderpartiet. Det var et angrep på arbeiderbevegelsen og sosialdemokratiet. Terroristen ønsket å angripe de verdiene vår bevegelse er bygget på. Det må vi aldri glemme, sier Monsen. 

Avtroppende leder av Fagforbundet Ung, Mats Monsen, og påtroppende leder Victoria de Oliveira. (Foto: Martine Grymyr)

Opplevde marerittet på nært hold 

Monsen var selv på Utøya i 2011, og innrømmer at det har satt spor, men at det også har vekket et sterkt behov for å kjempe mot den ekstremismen han og mange andre opplevde den dagen.  

Han var en av de få som ikke fikk være med båten over til Utøya, men som sto igjen på landsiden og måtte se og høre sine kamerater bli angrepet. Det eneste Monsen og noen andre ungdommer kunne gjøre var å hjelpe redde AUFere som kom svømmende over til landsiden.  

– Jeg håper ingen må føle på den samme hjelpeløsheten og frykten jeg kjente, da jeg stod ovenfor et slikt hat. Vi skylder alle de som mistet livet på Utøya og i regjeringskvartalet den dagen å fortsette å kjempe for et mer åpent og inkluderende samfunn, det er det minste vi kan gjøre, forteller Monsen.  

Fagforbundet mistet en ungdom 

Sverre Flåte Bjørkavåg kom aldri hjem fra Utøya. 28-åringen fra Sula, utenfor Ålesund, var på AUFs sommerleir som ungdomstillitsvalgt i Fagforbundet. Besøket var hans første på øya i Tyrifjorden.  

Sosial og inkluderende, engasjert og slagferdig, men like fullt en rolig kar. Sånn var Sverre Flåte Bjørkavåg. Han var også en dedikert medarbeider i kommunens bo- og aktivitetstjeneste og sykepleierstudent. Sverre var i tillegg leder i ungdomsutvalget i Fagforbundet Møre og Romsdal, leder i ungdomsutvalg i Fagforbundet Sula, plasstillitsvalgt i Fagforbundet Sula og leder av LOs ungdomsutvalg i Møre og Romsdal.  

Sverre Flåte Bjørkavåg (Foto: Privat)

Arbeiderbevegelsen mistet en kjær kamerat den dagen. Vi vil minnes Sverre og alle de umistelig som ble drept denne dagen. .  

Vi må tørre å dele og lytte 

Victoria De Oliveira, påtroppende og fungerende leder i Fagforbundet Ung, er helt tydelig på at vi må tørre å dele, snakke og lytte til hverandre i debatten: 

– Vi må tåle å høre hverandres meninger, selv om vi kanskje ikke alltid er enige. For de av oss som ikke var der og kjente det på kroppen, er det å forstå hva terroren gjorde med de som opplevde den utrolig viktig for at vi sammen kan ta et felles oppgjør. Vi må tørre å spørre, tørre å lytte og tørre å stå sammen i det som er vanskelig. Jeg er utrolig takknemlig for at AUF løfter denne viktige debatten, det er på høy tid og vi er klare for å ta vår del. 

Fagforbundet Ung gir honnør til AUF i arbeidet de gjør og har gjort med å skrive boka Aldri tie, aldri glemme, og jobben daglig leder Jørgen Watne Frydnes har gjort og gjør med å gjenreise Utøya til en arena for kunnskap, diskusjon og motstand. 

På Fagforbundet Ungs sommerfestival tok vi oss også tid til å samle ungdomspartiene på venstresiden for å snakke om 22. juli. Her kan dere se klipp fra samtalen: