En annerledes sommerpatrulje

SMITTEVERN: Erik Fjeldstad Næss og Maren Oddvang, ledere av ungdomsutvalgene i henholdsvis Fagforbundet Viken og Fagforbundet Oslo, har smittevern som førsteprioritert når de er ute på LOs sommerpatrulje.

(Foto: Martine Grymyr)

LOs sommerpatrulje er ute på veien for 36. året på rad. Denne gangen med smittevern som førstepri.

– I år som i fjor gjennomføres sommerpatruljen ved hjelp av ringing og patrulje. Patruljedeltakerne kan velge selv om de vil gå patrulje eller ringe, forklarer Erik Fjeldstad Næss. 

Han er leder av ungdomsutvalget i Fagforbundet Viken, og sammen med leder av ungdomsutvalget i Fagforbundet Oslo, Maren Oddvang, har han akkurat undersøkt et tips på Ski storsenter i Nordre Follo. 

– I år går vi ikke rundt på kjøpesenter og er innom alle butikkene. Vi må ha kontroll på smitterisikoen, og gjør helst bare ett besøk om dagen. Denne gangen kom det et tips fra lokalforeninga om en butikk her på kjøpesenteret. Vi har vært innom og sjekket at alt sto bra til, forteller Oddvang. 

Smittevern først

LOs sommerpatrulje har vært på veien for å sjekke at sommervikarene har det bra på jobb, hver sommer siden 1986. Patruljen består av deltakere fra LO-forbundene, og under mer vanlige forhold gjennomføres patruljen med fysiske besøk på tusenvis av arbeidsplasser landet rundt.  

DIGITALT SKJEMA: Sommerpatruljen er utstyrt med digitale skjemaer, som de enkelt fyller ut på mobilen og sender inn. (Foto: Martine Grymyr)

Under koronapandemien må ting derimot gjøres annerledes, av hensyn til både patruljedeltakerne og sommervikarene de skal snakke med.  

– Mange av de som skal ut på patrulje er redde for å utsette seg for smitte. Smittesituasjonen forandrer seg fra dag til dag, og det er vanskelig å vite hvordan den utvikler seg. Derfor har jeg anbefalt at de fleste melder seg på ringepatrulje, sier Oddvang, og fortsetter: 

– Selv om det er kjempeviktig å komme seg ut og besøke folk, synes jeg det også viktig at vi bygger opp tillitsvalgtapparatet i Fagforbundet, og det synes jeg vi har fått til det siste året. 

Les også: LOs sommerpatrulje: Flere lovbrudd mot unge ansatte

Samtidig har det vært krevende å rekruttere nok folk til å delta på årets patrulje, forklarer Fjeldstad Næss: 

– Tilbakemeldingene vi får er at folk er slitne, de er lei av Teams, lei av å sitte inne hele tida. Folk er slitne etter halvannet år med pandemi, nå de vil ha ferie. 

Fysiske møter er best

Både Oddvang og Fjelstad Næss har lang fartstid med LOs sommerpatrulje. Oddvang har gått hvert år siden 2016, og Fjelstad Næss kan noe overraske konstantere at han kan markere tiårsjubileum i år.

BEST Å MØTE OPP: Man ser helt andre ting når man er ute på fysiske møter, framfor å ringe, forteller Erik Fjeldstad Næss og Maren Oddvang. Her utenfor Ski storsenter. (Foto: Martine Grymyr)

I dag er de sammen på patrulje fordi LO Viken Oslo samarbeider om den to uker lange patruljen. De er begge enige i at det er noe helt annet å ha ringepatrulje, framfor å gjøre de tradisjonelle fysiske besøkene. 

– Vi ser helt andre ting når vi er ute på fysiske besøk. Vi får et helt annet blikk når vi møter folk på arbeidsplassen. Når du har gått i så mange år, vet du hva du skal se etter. Vi skal ikke ta noen, men vi skal sørge for at folk har det bra på jobb. Det er vanskelig å gjøre over telefon, forklarer Oddvang. 

– Det er også veldig mange vi ikke får besøkt, og når du ringer vet du ikke hvem som sitter og hører på. Kanskje sitter daglig leder der og følger med på samtalen, sier Fjeldstad Næss, og fortsetter: 

– Det positive med ringepatrulje er at du slipper reiseveien, men dette er ikke veien å gå, det er fysiske møter som er best.  

Tillater at reglene unngås

Det er stort sett de vanlige feilene som går igjen ute på arbeidsplassene. Det handler om vernombud, arbeidskontrakt, lønnsslipp, timelister, pauser og overtidsbetalt. Mange vet ikke hva en tariffavtale er, og de har aldri hørt om LO.  

Les også: Arbeidstilsynets fem råd til deg som skal ut i sommerjobb

– Det spesielle i år er at vi er i en tid hvor kanskje flere lar seg utnytte, fordi de har vært permitterte et halvt år og er glade for å ha jobb, sier Fjeldstad Næss, og får støtte fra Oddvang: 

– Man gir kanskje mer enn man ville gjort før. Nå er man så glad for å komme tilbake i jobb at man tillater at reglene unngås.